Продължете към съдържанието

Услуги: Фирми и Организации

3 в 1 едно…
Това, което ни различава от останалите е, че обученията ни са 3 в1.

Специално разработените ни програми комбинират най-доброто от три различни метода за работа в групи: курс, тренинг/тиймбилдинг и терапия. По този начин ефектът от обучението ни е много по-голям и осезаем.

Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни ситуации, умението да разпределяш времето си, лидерството, стават все по-важни и ключови за успеха във условията на глобализация на все по-комуникативния ни свят.

Обучение 3 в 1 и знаем:

 Как да комуникираме помежду си.
 Как да се изслушваме.
 Как да общуваме.
 Как да си сътрудничим.
 Как да взимаме решения.
 Как да работим в екип.
 Как да излизаме от конфликтна ситуация.
 Как да преговаряме.
 Как да водим срещи.
 Как да ръководим.
 Как да разпределяме ресурсите си.
 Как да се развиваме.
 И др.

Повече информация за Обучения 3 в 1, тук.

В Европа от години, развитите фирми разчитат на обучени психолози да се грижат за психичното здраве на служителите си, като по този начин си гарантират успеха, пълноценното развитие и просперитета.

Психологичното консултиране е подходящо при: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Основни принципи на психологичното консултиране:
1. Индивидуален подход съобразен с потребностите и нуждите на клиента.
2. Внимание и уважение към личността на клиента.
3. Отношения между психолога и клиента базирани на доверие и емпатия.
4. Грижа за благополучието и достойнството към личността на клиента.
5. Пълна конфиденциалност.

Психологичното консултиране предлага възможност да се говори свободно в защитена среда, за важни поведенчески и емоционални проблеми.
 
Още за ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, прочете тук.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНА СРЕДА
Мотивация, отдаденост и ангажираност…

Резултати от статистически проучвания върху работната среда показват, че около 70% от служителите описват себе си като неангажирани, немотивирани и незаинтересовани от своята работа. На базата на тези проучвания, Сова изготви специална програма, която да измери работната атмосфера , мотивацията, нивото на ангажираност, степента на BurnOUt е редица други фактори, които влияят на работния процес и продуктивност.

Съобразяваме се с европейските стандарти и се адаптираме към нуждите и особеностите на конкретния работодател.

Пет препоръки за създаването на позитивна среда на работното място.

 Отношението на шефа има значение.
 Балансирайте увереността и арогантността.
Фокусирайте се върху позитивите, вместо да дълбаете върху негативите

 Намерете катализатор, който да промени атмосферата на работното място
 Накарайте хората да мислят в перспектива.

Повече за ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНА СРЕДА, вижте тук.

Осигуряваме  „точния човек за точното работно място”.

Професионалният подбор е целенасочена дейност по привличането на подходящи кандидати за предварително определена и обявена вакантна длъжност в организацията, оценка на техните качества от гледна точка на изискванията на длъжността и стратегията на организацията и вземане на решение на кого от тях да се направи предложение за работа.

Подборът е ключова дейност в управлението на човешкия капитал за всяка компания. От него пряко зависи успешността на бизнеса.

Повече за ПОДБОР НА КАДРИ, прочете тук.