Продължете към съдържанието

Услуги: Психологично консултиране/Психотерапия

Индивидуалното психологичното консултиране дава възможност на клиента да говори открито в защитена и конфиденциална среда за своите преживявания и проблеми. Често те са свързани с паник атаки, депресия, тревожност, стрес, ниска самооценка,проблеми в семейството или на работното място.

Семейното консултиране служи за подобряване на комуникациите и взаимодействията в семейството, за разрешаване на семейните конфликти, за едно по-добро взаимно разбиране. Фамилната терапия е ориентирана към помагане при семейни кризи, възникване на проблеми в интимните отношения, ревност, изневяра, конфликти с децата и други.

Опитът ни в работата с деца показва, че устойчиви промени и добри резултати в поведението на детето се случват тогава, когато в процеса на терапията участват парелелно и родителите. Консултативната работа с тях е работа и за детето. При работата с деца се използват игрови методи, рисуване, куклен театър.

Център за психология и психотерапия S.O.V.A. предлага и онлайн консултиране. Така независимо от това къде се намирате, винаги можете да се обърнете към добър психолог. Препоръчваме онлайн консултациите, когато това е наистина необходимо– живеете в друг град или държава или когато има друга основателна причина да не може да се осъществи среща на живо.

Психологичен Център S.O.V.A. предлага психотерапия за двойки при проблеми и преживявания свързани с:

  • Комуникация
  • Изневяра
  • Неразбирателство
  • Ревност
  • Сексуални проблеми
  • Pазвод/Раздяла
  • Физическа или вербална агресия
  • и др.

Психотерапията помага на хората да научат нови начини да се справят и решават проблемите си и да получават по-дълбоко разбиране за тяхното състояние или обстоятелства. Клиентите също се научават да определят реалистични цели за живота си и да идентифицират и променят поведението или мислите си, които имат отрицателен ефект върху живота им.

Често срещано погрешно схващане е, че психосоматичното състояние е въображаемо или всичко в ума на някого. Всъщност физическите симптоми при психосоматичните състояния са реални и трябва да се вземат навременни мерки.

Още за Психосоматиката, вижте тук.

Професионалното ориентиране е движение, създадено в отговор на огромен социален и демографски проблем още в началото на XX век. В последствие започва активно да се развива направлението „Кариерното консултиране”, което към днешна дата се е превърнало в една необходима академична и практическа дисциплина.
 
Според SHRM (Society for Human Resource Management) кариерното консултиране е „напътстването на личности в процеса на кариерно планиране и вземане на решения за кариерата чрез осигуряване на подкрепа от страна на кариерния консултант за вземане на информирани решения относно изборът на образование или професия”.
 
Още за Кариерно ориентиране, вижте тук.

„Диагноза” – понятието  произлиза от гръцки език – dia gnosis, което означава разпознавам.

В психологията това е разпознаване на индивидуалните, неповторими черти и особености на характера, на отделните свойства на личността. Това е и средството за съставяне на цялостна характеристика.

До средата на XX в. понятието е свързвано основно с клиничната и диагностичната практика. Самото понятие диагноза въведено във вътрешната медицина от началото на XX в. навлиза широко в медицинската практика от там и в психологията. По – късно, след 50-те години понятието диагноза, което се употребява като синоним на детайлна оценка и изследване на отделни обекти, се разпространява широко и в други сфери.

Повече за Психодиагностика, вижте тук.