Статии

„Из писмото на един алкохолик-художествена измислица от реалния живот“ (III)

  Алкохолик ли съм? Обръщам се пиян по таван с автомобила си, когато за първи път си задавам този въпрос. Отговорът дойде след време. И никак не ми хареса.

Прочети повече:
Статии

ЧЕТИРИ СТЪПКИ КЪМ СВОБОДАТА – Техника за ОКР

  ( Техниката на Dr. Jeffrey Schwartz/ Westwood Institute for Anxiety Disorders/ за лечение на обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)    Техниката се нарича „превенция на отговора”, защото учи човек да  предотврати  обичайните си компулсивни отговори и да ги замени с ново, по-конструктивно поведение. Този метод се нарича още и  „биоповеденчески ( „Biobehavioral“), защото се използват нови знания за биологичната основа на ОКР, които помагат да се  контролират  тревожните реакции и да  се увеличи способността за противопоставяне на смущаващите симптоми на ОКР – при това без присъствието на терапевта, за разлика от…

Прочети повече:
Статии

Имам желание за промяна! – Статия за разрешаване на проблеми

  „Имам желание за промяна!” или „Имам Проблем!”- Кое избирате?      Постоянно се сблъскваме с проблеми, част от живота ни са, но какво всъщност означава понятието проблем. Можем ли да дадем дефиниция?

Прочети повече: