Продължете към съдържанието

Спонтанност – психологическа статия

Терминът „ спонтанност “ се употребява често при описание на хора, които имат отслабен контрол над действията си, тоест са импулсивни. Тази употреба на термина „спонтанен“, обаче, е в противоречие с етимологията на думата, която произтича от латинското sponte – „със свободна воля“.

Спонтанността, в този смисъл, означава непринудена отвън дейност, която следва своята вътрешна закономерност и принципи.

Спонтанността е готовността на човека да отговори според изискванията на дадена ситуация. Тя е състояние (кондициониране) на човека и съставна част от  подготовката му да действа свободно. Така човешката свобода не може да се постигне чрез волево действие.

„[Спонтанността]

тласка индивида към адекватен отговор на нова ситуация или нов отговор на стара ситуация.“

За разлика от спонтанността, импулсивността се свързва с незабавното удовлетворяване на желанията.

Импулсивността се характеризира с „действие, без да мисъл“ и често води до  отрицателни последици. Импулсивността може да бъде представена като внезапно действие, силно емоционално заредено и удовлетворяващо определено базове желание или потребност.

Обърканото поведение и емоционалните изблици в резултат от импулсивност, съвсем не са атрибути на спонтанното действие. Обратно, те са присъщи повече на патологията на спонтанността.

Доказано е, че спонтанните състояния са с кратка продължителност, изключително непредвидими и често заредени с вдъхновение.

Поради кратката си продължителност, е важно да се научим да си създаваме нещо като резервоар на свободна спонтанност. Само така ще можем да поддържаме в постоянна готовност, способността си да извършваме възможно най-голямото количество разнообразни, бързи и практични движения и постъпки.

Спонтанността е един основните фактори, от които зависи по какъв начин и колко стабилно, ние можем да понесем и преминем през дадена промяна. Независимо дали говорим за голяма промяна, като например смяна на работата или за малка промяна – да минем по нов маршрут за работа. Всяка промяна е свързана с необходимостта да „създадем“ или да „изобретим“ новото: нова мисъл, ново поведение, нов поглед върху ситуацията, нова рутина и т.н.

В противен случай, ние сякаш се съпротивляваме на промяната и се опитваме по всякакъв начин да се върнем към момента преди нея, като по този начин ние продължаваме да живеем в неприспособеност, което ни носи много стрес и напрежение. Често, обаче, не си даваме сметка за този процес.

Нарастването на размера на промяната изисква пропорционално нарастване на размера на спонтанността, която човек мобилизира, за да посрещне промяната и да успее да генерира нов адаптивен отговор на новата ситуация.

Съответно, ако осигуреното количество спонтанност, може да посрещне нуждата (количеството промяна), ние ще можем да съхраним относителното си равновесие. Тогава, когато сме неспособни да мобилизираме необходимата спонтанност, за да посрещнем промяната, се получава дебалансиране, което намира най-силен израз в междуличностните и интерролевите ни взаимоотношения.

Една от проблемните особености на човешките взаимоотношения, е качеството им променливост.

На теория човек трябва да е способен бързо да мобилизира спонтанността, необходима за всяка ситуация. В повечето случай, обаче, ние се опитваме да се справим с дадената ситуация през своя контрол, а не през своята спонтанност, а контролът е неадаптивен към промяната.

Спонтанността е инструмент за създаване на адаптация.

„Светът, в който всички ние живеем, е несъвършен, несправедлив и аморален, но в терапевтичния театьр един малък човек може да се издигне над всекидневието. Тук неговото аз се превръща в естетичен прототип – той става представител на човечеството. На психодраматичната сцена той се намира в състояние на вдъхновение – самият той е драматургът…“

Автор: Емилия Сотирова- психолог, семеен консултант

От книгата: “Основи на психодрамата”, Дж. Морено

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *