Продължете към съдържанието

„Soft skill“ или Меки умения – фирмен психолог

„Soft skill“ или Меките умения

Една от най-актуалните теми в развиващия се професионален свят са Меките умения или така наречените Soft skills. Меките умения включват способностите ни да преговаряме, да управляваме времето си, начина ни на комуникация, уменията ни за слушане, емпатията ни, умението да поддържаме взаимоотношения и други.

Те са този вид „човешко“ знание, което не се отнася до това дали имаме технически знания или знания по определена специалност. Меките умения са фундаментални при работа с екип или клиенти, но те не са важни единствено в професионалната ни сфера – това са умения, които предполагат успех във всякакви ситуации, в които трябва да си взаимодействаме с другите.

Soft skills могат да се определят като вид личностни характеристики, но в естеството си те са умения и като такива имат възможността да бъдат развити или „научени“. Не е нужно да бъдем родени екстроверти или свръх комуникативни, за да бъдем добри лидери или да поддържаме продуктивна комуникация с другите. В този смисъл инвестицията в развиването на меките умения на служители или индивидуално, при желание за професионално развитие, би била от голямо значение.

Видове меки умения:

Умения за Комуникация

Комуникативните умения са важни в почти всяка работа и сфера на живота. Много малко професии предполагат липса на комуникация и/или развиване на взаимоотношения с другите – било то клиенти, колеги, подчинени или авторитети. Ефективната, ясна и емпатична комуникация са от основно значение за успеха на едни взаимоотношения.

За една успешна комуникация се изискват и друг вид меки умения:
 • Активно/емпатично Слушане
 • Умението ни да водим преговори
 • Невербална комуникация
 • Убедителност
 • Умения за презентиране
 • Възприемане на невербални сигнали
 • Социални умения
 • Визуална комуникация
 • Писмени умения и други.
Критично мислене

Без значение каква е работата или житейската ситуация, едно от фундаменталните умения, които трябва да притежаваме е способността ни за критично мисление – възможността ни да анализираме ситуация и информация, да взимаме информирани решения, да създаваме нови решения, да бъдем гъвкави в начина си на мислене.

Други меки умения, които са свързани с критичното мислене:
 • Адаптивност
 • Артистична способност
 • Креативност
 • Критично наблюдение и мислене
 • Желание за учене и Любопитство
 • Гъвкавост
 • Иновативност
 • Логично мислене
 • Способност за разрешаване на проблеми
 • Находчивост
 • Мислене извън „границите“ 
 • Толерантност към промяна и други.

Лидерство

Лидерските умения са от особено значение в глобалния професионален свят и могат да бъдат своя отделна категория Меки умения. Лидерските умения не се отнасят само до разпределянето на задачи в даден екип, но и до отношението на човек спрямо проблемни ситуации, управлението на собствения и чуждия човешки ресурср разрешаването на конфликти и общата позитивна нагласа на човека. Когато става въпрос за професионалната сфера, добри лидерски умения могат да бъдат решаващи в развитието на дадена компания или на отделния индивид.

Състраданието също е важен аспект на доброто лидерство. Екипите процъфтяват, когато членовете вярват, че лидерът им се грижи за тях. Изследванията показват, че организациите с по -състрадателни лидери се отличават с по-добра екипна работа.

Други меки умения, които са свързани с лидерството:
 • Управление на конфликти между другите (Медиаторство)
 • Вземане на решения
 • Делегиране на задължения и други
 • Улеснение на работния процес
 • Даване на ясна обратна връзка
 • Вдъхновяване на екипа
 • Управление на трудни разговори
 • Управление на отдалечени/виртуални екипи
 • Управление на срещи
 • Наставничество
 • Мотивиращо поведение и отношение
 • Управление на проекти
 • Критичност към способностите на другите и тяхното правилно прилагане и други.
Позитивно отношение

Положителното и позитивно отношение винаги е за предпочитане пред алтернативите. Здравословната и приятната атмосфера са от ключово значение за продуктивността – както в работната, така и в личната сфера. Способността да се поддържа положителна среда е особено важна, ако работите в забързана, стресираща работна среда.

Това може да включва:
 • Увереност,
 • Умение за сътрудничество,
 • Учтивост,
 • Енергия,
 • Ентусиазъм,
 • Честност,
 • Търпение,
 • Уважение,
 • Позитивно отношение
Умение за съвместна дейност

Работата в екип и комуникацията са слаби места за много организации и причиняват предизвикателства за производителността и продуктивността. Също така, като условие за добра комуникация и продуктивен работен процес е и умението на членовете от екипа да могат да работят заедно – тоест да има екипност, умението да се работи ефективно с хората около вас.

Някои умения, свързани с работата в екип, включват способността да преговаряте с другите и да разпознавате и оценявате разнообразието в един екип. Друго свързано умение е способността да се приема и прилага обратна връзка от другите, както и да сме отворени към нови и разнообразни идеи, умението да подхождаме с уважение.

Други:
 • Сътрудничество,
 • Осъзнаване на разнообразието в един екип,
 • Емоционална интелигентност,
 • Емпатия,
 • Установяване на междуличностни отношения,
 • Търпение и Справяне с трудни личности,
 • Междуличностни умения,
 • Самоосъзнатост,
 • Социални умения
Работна етика

Работната етика също може да бъде умение, не е нужно да бъдем родени или възпитани предварително с тази характеристика. Въпреки това, тя е едно от меките умения, които са най-ценни в работната среда. Хора със силна работна етика идват на работа навреме, изпълняват своевременно задачите и остават фокусирани и организирани. Те са в състояние да планират времето си и да завършат старателно работата си. Въпреки че могат да работят независимо, хората със силна работна етика също могат да следват инструкции и да работят в екип.

Част от елементите на работната етика:

Внимание, всеотдайност, Надеждност, Следване на задачи и инструкции, Независимост, Умение за спазване на сроковете, Мотивация, Лична организация,  Упоритост, Постоянство,  Умение за планиране, Надеждност, Отношение ориентирано към резултати, Самонаблюдение, Управление на времето и други.

Други меки умения:
 • Асертивност
 • Креативност
 • Бизнес етика
 • Управление на емоциите и Емоционална интелигентност
 • Следвайне на инструкциите
 • Оптимално функциониране в напрегната обстановка
 • Добро отношение и Can-do отношение
 • Независимост
 • Самосъзнатост
 • Толерантност
 • Готовност да се приеме обратна връзка
 • Желание за научаване на нови неща

Психологичен Център S.O.V.A.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *