Продължете към съдържанието

Фамилна терапия и семейно консултиране

Какво означава семейно консултиране?

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

Ролята на семейния консултант е да даде един нов прочит на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството. «Зациклянето» и «въртенето в омагьосан кръг» могат да бъдат преодоляни с помощта на семейната терапия.

Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаиомоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейно консултиране

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликни ситуации. То е ориентирано към помагане при:
 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • Основно внимание в психологическото консултиране на семейства и двойки се обръща на поддръжката на всеки член на семейството в ситуацията на изменящи се вътресемейни  отношения.
 • и др.

Причини да потърсите семейно консултиране?

Когато между членовете на семействата от различни поколения възникват конфликти, причините могат да са много. Едни от най-често срещаните в нашата практика са например тревоги около израстването на децата. Между самите деца в семейството може да се появи болезнена ревност. При трудности и бягство на децата от училище или вкъщи, конфликтите между тях и родителя също са неизбежни. Много родители търсят нашата помощ и за да се справят с проблемен тийнейджър. Агресивно поведение между членовете на семействата също за жалост е повод на клиентите ни да се свържат с нас. Проблемите в общуването между родители и деца от различна възраст може да бъдя объркващо и за двете страни. Тук се намества опитния фамилен терапевт, който помага на двете страни да подобрят комуникацията помежду си и да видят и гледната точна на отсрещния човек.

Методи за работа в Център за психология и психотерапия S.O.V.A.

СИСТЕМЕН И СТРУКТУРЕН ПОДХОД.
Във Варна, ние сме  център с право да работи през системна и структурна фамилна психотерапия. Обучението, през което се преминава, за да се добие право за работа с този метод продължава повече от 3 години в Институт „Бернхард Ахтерберг“.

 

Запишете час за консултация още сега: