Семейства. Родители.

За първи път посещавате психолог/психотерапевт?

Първата консултация служи за ориентир, както на терапевта, така и на семейството. Продължава 60 мин. и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за семейството и неговия проблем. В края на срещата, терапевтът връща обратна връзка на семейството, изговаря какви според него са вариантите за работа, с каква честота да са срещите и какъв е планът, който предлага за справяне с проблема.

 

Семейно консултиране.

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

Според статистиките 50% от браковете завършват с развод, а от останалите – 40% се намират в скалата между лоши и приемливо добри. Въпреки това хората продължават да търсят близост. 80% от разведените се женят в рамките на 3 до 5 години след развода, ⅓ от тези повторни бракове отново завършват с развод.

Ролята на семейния консултант е да даде един нов прочит на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството. «Зациклянето» и «въртенето в омагьосан кръг» могат да бъдат преодоляни с помощта на семейната терапия.

Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаиомоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликни ситуации. То е ориентирано към помагане при:
 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Възникване на проблеми в интимните отношения;
 • Ревност;
 •  Изневяра;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • и др.

 

Основно внимание в психологическото консултиране на семейства и двойки се обръща на поддръжката на всеки член на семейството в ситуацията на изменящи се вътресемейни  отношения.

 

МЕТОДИ НА РАБОТА В НАШИЯ ЦЕНТЪР:

СИСТЕМЕН И СТРУКТУРЕН ПОДХОД. Във Варна, ние сме  център с право да работи през системна и структурна фамилна психотерапия. Обучението, през което се преминава, за да се добие право за работа с този метод продължава повече от 3 години в Институт „Бернхард Ахтерберг“.

Консултация се извършва след предварително записан час!

Запишете час за консултация още сега: