„Речник на Страданието“ е кампания на Психологичен Център СОВА, набираща стихотворения и къси разкази.

Идеята на кампанията на Сова е да помогне за по-доброто разбиране на себе си и на другите и да обогати Психологичната ни култура! 

Кампанията набира авторски произведения написани  от хора, сблъскали се с различни психични проблеми, както и творби, провокирани от силна емоция като гняв, мъка, разочарование, болка.

Участието в кампанията може да бъде и анонимно

Подбраните произведения ще бъдат събрани в книга и издадени от Сова, и ще бъдат представени на събития под формата на литературно четене. 

 

Условия за произведенията:

– не по-дълги от 3 страници – word документ със следните характеристики: шрифт times new roman, размер – 12

– да бъдат или в стихотворна форма или къси разкази

– произведенията трябва да са  неиздавани до сега (в книги, вестници, списания и др.)

краен срок – 31.12.19г.

Свържете се с нас за въпроси, уточнения и указания:

тел: 0895 / 76 35 55

e-mail: office@sovapsychologist.com

e-mail: sovapsy@abv.bg

гр. Варна, ул.Александър Дякович 45