Продължете към съдържанието

Разпознай лъжеца – Как да разберем дали ни лъжат?

Как да разпознаем лъжата?

Дванадесетгодишният Рафаел е симпатично момче, ползващо се с популярност сред връстниците си.

Той се учи добре, но на майка му все й се струва, че синът й е доста „неуправляем”. Затова не се изненадва особено, когато съседката й позвънява и й съобщава, че е видяла Рафаел, заедно с приятели, да пушат в задния двор на дома. Елиза (майката на момчето) решава да проведе с него искрен разговор, молейки го да седне до нея.

–  Ти пушиш ли? – строго попитала тя.

– Не, – твърдо отговорил Рафаел – не пуша.

Момчето седи, сложило ръце на коленете си. За миг поглежда майка си в очите, а след това отмества поглед.

– Виж какво, драги юноша, ти истината ли казваш, или не? – Майката се навежда напред към сина, стараейки се гласът й да звучи възможно най-строго.

– Казах не, значи – не, – тихо отговаря момчето, седейки изправено и почти недвижно. В отговор на опитите на майката да говори с него със заплашителен тон, то даже не се накланя назад.

–  Какво пък, надявам се това да е така, защото пушенето е най-лошото, което можеш да причиниш на тялото си, – строго проговаря Елоиза.

–  Знам, – промърморва Рафаел, ставайки от стола и отправяйки се към вратата. – между другото, аз не съм глупак.

Той излиза, а майката се замисля: лъже ли синът й, или не? Пуши ли той, или не? Момчето не мирише на тютюн и цигари в него тя не е открила. Но, Рафаел определено изглежда разстроен. „Може би аз напразно се тревожа?” – запитва себе си Елиза.

А какво е вашето мнение? Какво е заключението ви, изхождайки от тази кратка сцена? Лъже ли Рафаел, или не? Може ли да определите по поведението му дали говори истината?

Според психологическите проучвания, в какъвто и да е средностатистически разговор между двама души, ВСЕКИ от участниците изрича по три лъжи на всеки 10 минути. Според най-известния специалист по лъжата проф. Пол Екман сме в състояние да доловим едва 54% от лъжите, които ни се поднасят и които ние поднасяме.

Разкриването на лъжата не е особено сложно, ако се научим и практикуваме всичко изложено в последващите редове, ще сме в състояние да разкодираме почти всяка лъжа. Проблемът е, че при взаимоотношенията помежду ни е важна не толкова самата лъжа, колкото действителния мотив, който я е предизвикал. А разчитането на истинските мотиви е съвсем друга работа.

Преди да продължим е от изключително значение да запомним, че никой от индикаторите на измамно поведение не може и не трябва да се тълкува сам по себе си. Когато лъжем винаги използваме комплекс от маркери и трябва да установим наличието поне на три от тях в контекста на разговора преди да правим заключение, че ни лъжат.

Разбира се, живи детектори на лъжата сред нас няма и няма да има. Въпреки това можем да се научим да определяме смисъла на чуждите невербални знаци и намеци и да разпознаваме измамното поведение – така, както това умеят професионалните психолози.

Анатомията на лъжата, според Пол Екман е, че има два основни типа лъжи:

 • Прикриване– премълчаване или непоказване на истината.
 • Фалшифициране– съобщаване на лъжлива информация, с цел изопачаване на истината.

Както и няколко  разновидности:

 • Признаване на дадено чувство, но лъжливо посочване на източника му;
 • Казване на истината под формата на лъжа– признаване на истината, но толкова преувеличено или иронично, че  оставаме неинформирани или заблудени;
 • Полуприкриване– признаване само на част от истината, за да се отклони вниманието от онова, което се прикрива;
 • Подвеждане към погрешно заключение– казване на истината по начин, който оставя обратно впечатление за смисъла на изразеното;

Съществуват 2 вида знаци за измама, според Пол Екман:

 • Изтичане на информация – когато неволно се разкрива истината;
 • Сигнал за измамно поведение– когато поведението сигнализира само, че това, което съобщава, е невярно.

В основата на разпознаването на измамното поведение стои стимулът (въпросът) , а от нас се иска да наблюдаваме реакцията (отговора). След като веднъж сме задали стимула минаваме в режим на наблюдение и нашите основни точки на наблюдение са:

 Запомнете маркерите не може и не трябва да се тълкуват сами по себе си. Трябва да установим наличието поне на три от тях в контекста на разговора, за да правим заключение, че ни лъжат.

 1. Линията на истината– Тъй като хората сме различни в реакциите си, това е първото, което задължително трябва да направим, преди да започнем да наблюдаваме за маркери на измамно поведение.
 2. Цялостната стойка и движението на различните части на тялото.
 3. Микроизраженията..Те са най-богатият източник на информация за човешките емоции и разкриват тънки нюанси на душевното състояние. Лицето може да покаже:
 • Коя е изпитваната емоция;
 • Колко силна е изпитваната емоция;
 • Има ли смесване на емоции;
 1. Емоционалните реакции.
 2. Думите:

– използване / повторение на нашите собствени думи при отговор на въпроса ни;

– избягване на директните твърдения;

– експресивен говор с цел убеждаване;

– монотонен говор;

– пропускане на личните местоимения (той, тя, то и т.н.);

– объркан словоред;

– използване на хумор и сарказъм за избягване на темата;

– използване на отвличащи елементи (отмятане на косата, избягване на отговор);.

преувеличаване на детайли

отклонения казват ни истината, но не отговарят на въпроса, който сме им задали. Например, ако на въпроса: „Някога удрял ли си жена си” получим отговор: „Аз обичам жена си”, то заподозреният технически казва истината, но отклонява отговора на въпроса, което е индикатор за измамно поведение.

С това кратко теоритично резюме, само ви въвеждаме в света на лъжата. Маркираме и рамкираме процеса на разпознаване и идентифициране на измамното поведение. В следващата ни статия ще обърнем специално внимание на всяка една точка с по-детайлно представяне на нейните подточки и специфики на наблюдение.

    

 Теория на практика:

Нека се върнем към нашия Рафаел и реакцията му към строгите въпроси на майката за пушенето и да се опитаме да приложим 8-те индикатора от по-горе.

Линия на истината

Важно е да запомним, че за да оценим поведението на човек е необходимо да съпоставим това, което виждаме в момента с неговите обичайни маниери. В дадения пример на нас ни липсва информация, за това какво е характерното поведение на Рафаел, затова не можем да отбележим нищо по тази точка.

Тяло

„Момчето седи, сложило ръце на коленете си. За миг поглежда майка си в очите, а след това отмества поглед.“-

 “седейки изправено и почти недвижно.

Ясно се вижда, че момчето се стреми да „не се издаде“ с някое излишно движение, затова минимализира действията си и стои почти статично. Прави впечатление, че държи дланите си обърнати надолу. Ако държи дланите си нагоре, това е символ за откритост и дружелюбие, разбираем практически за всеки човек. Така ние съобщаваме: „Аз не крия нищо.” Длани, които са обърнати надолу или са скрити, сигнализират за обратното. Друг сигнал за измамно поведение е движението на очите и погледа му. Трудно поддържа продължителен очен контакт.

Микроизражения:

Нямаме сведения и наблюдения за такива, което означава, че подобно на първата точка ние не можем да си позволим коментар или предположения.

Емоционална реакция:

– тихо отговаря момчето“.

От примера можем да кажем, че не забелязваме остра или гневна емоционална реакция на момчето. По-скоро точно обратното. Отговаря спокойно и кротко на въпросите без дори да прояви любопитство към ситуацията. Липсва изненада от създалата се ситуация. -Каква е причината майка му изведнъж да поиска да говорят за пушене?

 Думи:

„- Не, не пуша.“, „Казах не, значи – не“, „ Знам.”- Също, както и при невербалното поведение на младежа и при вербалната му реакция личи стремеж към минимализиране. „Колкото по-малко говоря, толкова по-малко ще издам.“ Категоричността в отговорянето в този случай е сигнал за заучен и репетиран отговор. Липсва изненада от страна на младежа и възмущение, че е поставена под съмнение неговата честност.

между другото, аз не съм глупак.“- отклоняващо истинно твърдение, което цели да докосне емоционално в случая майката, като напомни, че той „не е глупак“, което е истина, но няма нищо общо с дискутираната тема, а има съвсем друга цел, включително и смяна на темата при евентуално оставане в стаята.

И така. На базата на наблюденията ни по тези 5 точки на поведението (вербално и невербално) на Рафаел, ние можем да допуснем, че той лъже, тъй като имаме налични общо 6 маркера на измамно поведение извършени в рамките на ситуацията (разговора).

Дали, обаче, отговорите не са провокирани от въпросите? Ако беше „разпитан“ по друг начин ситуацията същата ли щеше да остане?

ВАЖНО!

Показването на един или повече от тези признаци не означава задължително, че събеседникът ни лъже. Затова именно е необходимо да не забравяме за изработването на линия на истината. Също така – всички тези точки трябва да се регистрират едновременно, което става само, ако сте в режим виждам и слушам (ВС). Тоест, докато слушаме думите сравняваме с микроизраженията, емоционалната реакция, позата на тялото и линията на истината и наблюдаваме дали има разминаване или противоречие.    

ПО-ВАЖНО! Не игнорирайте истината!

„Всичките тези признаци на лъжата могат да помогнат за разкриването й, но много по-важно е да можете да разпознавате, когато някой ви казва истината, тъй като хората могат да изглеждат така, сякаш лъжат, а всъщност да са искрени.“, обръща внимание Нюбъри, експерт, със стаж във федералните служби. „Както и, докато слушате фалшивия разказ на събеседника си, да си отговорите на въпроса: „Каква е причината този човек да ме лъже?.“

И НАЙ-ВАЖНОТО!

Не можем  да „хванем“ лъжата – ако не задаваме правилните въпрос! Както виждате от нашия работен пример, подходът на майката към сина е директивен и заплашителен, което  предразполага към защитно поведение. В стремежа на детето да се предпази от евентуално наказание е твърде вероятно то да проявява индикации за измамно поведение без реално да има друга причина за това. Винаги трябва да държим в главата си, че въпросите са стимулите, а отговорите – реакцията. Ако стимулът ни е неподходящ, то тълкуването на отговора няма да е адекватен на ситуацията.

Автор: Емилия Сотирова- Психолог/Психотерапевт, Семеен консултант

 

Използвани източници:

Екман, Пол,  Излъжи ме, ако можеш.

Хюстън, Филип (Майкъл Флойд, Сюзън Карничеро, Дон Тенант), Разпознай лъжеца.

Шапиро, Лоренс “Секретный язык детей. Детский язык жестов, снов, рисунков”.

 

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *