Продължете към съдържанието

Какво е психотерапията? Избор на психотерапевт – Варна

Психотерапията (от древногръцки: psyche – дъх, дух или душа; therapeia /therapeuin – лекувам, грижа се) най-общо казано, е прилагане на определени психологически техники за възстановяване на психичното равновесие на личността. Тя лекува ментални и емоционални проблеми с определени психологически подходи, обединявани в методологии от различните психотерапевтични школи.

Психотерапията е метод на работа с клиента, който цели да му се помогне да промени или отслаби действието на фактори, пречещи на житейската му ефективност. За осъществяването на тази цел се използва взаимодействието на психотерапевта и клиента. Кои методи ще се използват зависи от конкретния проблем, с който идва клиентът, както и от следваната от психотерапевта теория.

Консултирането с психолог предлага една възможност да се говори свободно в защитена среда, за важни поведенчески и емоционални проблеми. Разговор, който по много начини се различава от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.

Психологът има задачата да поддържа терапевтичната рамка на срещите, което означава, че той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи личен смисъл и терапевтична полза.

Психологичното консултиране е подходящо при: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Психотерапията може да бъде както под формата на индивидуална среща с психотерапевт, така и на семейна терапия и консултиране.

Индивидуална психотерапия

При индивидуалната психотерапия се установяват взаимоотнпшения между двама души: психотерапевта и клиента. Психотерапевтът може да се среща с клиента рядко – 1 път в месеца или пък доста често – 2-3 пъти в седмицата. Времетраенето може да варира от 30 до 60 минути. Може да се провеждат на живо, което е предпочитаният вариант, или онлайн.

Групова психотерапията
В груповата терапия участват един или двама психотерапевти и група хора, между които има нещо общо. Групите се срещат 1-2 седмично за между 90 и 120 минути. Вариант на групова психотерапия е тази с удължено времетраене и цели обработване на конкретен въпрос.

Семейна психотерапията
Подходът на семейната психотерапия може да се разглежда като мост между индивидуалния и груповия подход. Всеки член на семейството се смята за равностоен по важност на всички останали. Психотерапевтът търси срива във функционирането на семейната система. На клиентите се помага да се реорганизират и да се възстановят като семейна единица. Понякога може да участват и други важни за семейството хора – роднини, любовници или близък приятел. В семейната психотерапия може да участват деца и родители, сестри и братя или тя да се провежда само между мъжа и жената – психотерапия за двойки.

С какво могат да бъдат полезни консултациите с психотерапевт? Цели на психотерапията.

Психологичното консултиране може да ни помогне да се научим как да управляваме житейските трудности в процеса на нашето личностно развитие. Как да постигнем позитивна промяна в преживяванията, поведението и социалното ни функциониране.

Психотерапията като специфична професионална дейност  има за цел да помогне на клиента да разбере по-добре това, което се случва не само в заобикалящата го реалност, но също така и в неговия вътрешен свят.

Психотерапията може да се разглежда като метод за подпомагане на хората да открият възможностите си, да научат как да ги ползват, да отстранят или намалят пречките и блокажите.

Също така може да се помогне на човека в модифицирането или отстраняването на симптоми и поведение, които му пречат да получава удовлетворение и щастие в живота.

Друга цел може да бъде да се помогне на клиента да намали или отстрани тревожността, да се справи със стреса и да минимизира въздействието му. Стресът и тревожността могат да са дълготрайни или произтичат от сегашния живот.

Трудностите, които изпитват клиентите, са резултат от различни фактори – някои са следствия от неадекватно отглеждане в детството, други- последици от фактори в настояшето (лоши взаимоотношения, изкривени възгледи за света).

Психотерапията и консултирането са от съществена важност, когато:

 • Преживявате труден период свързан с решаването на житейски проблем.
 • Чувствате се постоянно подтиснати и нищо не ви радва.
 • Не Ви напуска усещането за безкрайна празнота в живота Ви.
 • Без причина преживявате като безпътица досегашното си битие и това ви наранява.
 • Имате засилващо се чувство на душевни терзания (вина, самокритика, анализиране).
 • Ви преследва усещане как и дали не бихте могли да пренаредите част от миналото си.
 • Трябва да вземете важно за Вас решение и се затруднявате.
 • Имате семейни разногласия ( с партньора, децата, роднини и т.н).
 • Изолирали сте се от света и близките си.
 • Без причина постоянно сте напрегнати и тревожни.
 •  Имате усещане, че сте сам на този свят и никой не Ви разбира.
 •  Продължително безсъние и състояние на апатия.
 •  Измъчват Ви най-различни страхове и депресивни състояния.
 • Преживявате скръб от загуба или раздяла с близък човек.
 • Имате затруднения в междуличностното общуване.
 • Чувствате се нереализиран в професионален план.
 • Имате съпротиви относно ценности, достойнства и морал.
 • Преживявания свързани с любовни разочарования, предателство от страна на приятел, липса на доверие и др.).
 • И др.

 

Консултиране с психотерапевт-Варна:

Консултацията с психотерапевт е необходима, когато искате:

 • Да придобиете умения за по-бързо и лесно решаване на проблеми.
 • Да познавате и разбирате по-добре своите емоции, мисли и чувства.
 • Да развиете качества, които ще ви направят по-успешни и адаптивни личности, както в личен, така и в професионален план.
 • Да се научите да бъдете по-дисциплинирана и креативна личност.
 •  Да разгърнете потенциала си.
 • Да подобрите междуличностните си отношения.
 • Да подпомогнете личностното си развитие и израстване(способности за самонаблюдение, анализ и самоконтрол).
 • Да постигате по-лесно състояния на емоционално равновесие и душевен баланс.
 • Да преодолявате по-безболезнено деструктивни мисли и вярвания.
 •  Да приемете по-леко психическа или физическа болест на Вас или член от семейството.
 • И др.

 

Как да разберете дали имате нужда от среща с психотерапевт?

 • Смятате ли, че към момента не успявате да организирате вашите възможности така, че да се справите с Вашето емоционално състояние/ житейски трудности / проблеми?
 • Усещате ли наличието на някакво препятствие или съпротива, по пътя към преодоляването на тази трудност, с която да не можете да се справите сами?
 • Смятате ли, че Вашите близки не успяват до край да ви разберат и не е в тяхната компетенция да Ви помогнат?
 • Смятате ли, че книгите за самопомощ имат само временен ефект върху Вас или че не успявате на приложите на практика написаното в тях?
 • Колко дълго сте в това състояние / не успявате да се справите с тази житейска трудност? – (Ако сте изживели в непрекъснати симптоми за повече от 2 седмици или сте забелязали, че тези симптоми се връщат прекалено често, трябва да потърсите професионална помощ.)
 • Влияят ли проблемите Ви на способността да се концентрирате?
 • Оказва ли негативно отражение конкретната трудност и върху други сфери на Вашия живот?
 • Чувствате ли се готов да работите върху конкретното състояние / трудност / проблем и мотивирани ли сте за промяна?

Ако разпознавате себе си, можете да се свържете с Психологичен Център S.O.V.A за записване за психологична консултация/терапия с едни от най-квалифицираните психотерапевти във Варна. 

5/5
Професионалисти
Психолог 100%
Семеен консултант 100%
Психолог-терапевт 100%