Какво е Психотерапията?

Психологичното консултиране е подходящо при: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Психологичното консултиране предлага една възможност да се говори свободно в защитена среда, за важни поведенчески и емоционални проблеми. Разговор, който по много начини се различава от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.

Психологът има задачата да поддържа терапевтичната рамка на срещите, което означава, че той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи личен смисъл и терапевтична полза.

Психотерапията може да бъде както под формата на индивидуална среща с психолог, така и насемейна терапия и консултиране.

С какво могат да бъдат полезни психологичните консултациите?:

Психологичното консултиране може да ни помогне да се научим как да управляваме житейските трудности в процеса на нашето личностно развитие. Как да постигнем позитивна промяна в преживяванията, поведението и социалното ни функциониране.

Психотерапията като специфична професионална дейност  има за цел да помогне на клиента да разбере по-добре това, което се случва не само в заобикалящата го реалност, но също така и в неговия вътрешен свят.

Психотерапията и консултирането са от съществена важност, когато:

 • Преживявате труден период свързан с решаването на житейски проблем.
 • Чувствате се постоянно подтиснати и нищо не ви радва.
 • Не Ви напуска усещането за безкрайна празнота в живота Ви.
 • Без причина преживявате като безпътица досегашното си битие и това ви наранява.
 • Имате засилващо се чувство на душевни терзания (вина, самокритика, анализиране).
 • Ви преследва усещане как и дали не бихте могли да пренаредите част от миналото си.
 • Трябва да вземете важно за Вас решение и се затруднявате.
 • Имате семейни разногласия ( с партньора, децата, роднини и т.н).
 • Изолирали сте се от света и близките си.
 • Без причина постоянно сте напрегнати и тревожни.
 •  Имате усещане, че сте сам на този свят и никой не Ви разбира.
 •  Продължително безсъние и състояние на апатия.
 •  Измъчват Ви най-различни страхове и депресивни състояния.
 • Преживявате скръб от загуба или раздяла с близък човек.
 • Имате затруднения в междуличностното общуване.
 • Чувствате се нереализиран в професионален план.
 • Имате съпротиви относно ценности, достойнства и морал.
 • Преживявания свързани с любовни разочарования, предателство от страна на приятел, липса на доверие и др.).
 • И др.

Психологичното консултиране е от помощ и когато искате:

 • Да придобиете умения за по-бързо и лесно решаване на проблеми.
 • Да познавате и разбирате по-добре своите емоции, мисли и чувства.
 • Да развиете качества, които ще ви направят по-успешни и адаптивни личности, както в личен, така и в професионален план.
 •  Да се научите да бъдете по-дисциплинирана и креативна личност.
 •  Да разгърнете потенциала си.
 • Да подобрите междуличностните си отношения.
 • Да подпомогнете личностното си развитие и израстване(способности за самонаблюдение, анализ и самоконтрол).
 • Да постигате по-лесно състояния на емоционално равновесие и душевен баланс.
 • Да преодолявате по-безболезнено деструктивни мисли и вярвания.
 •  Да приемете по-леко психическа или физическа болест на Вас или член от семейството.
 • И др.

Основни принципи на консултирането:

1. Индивидуален подход съобразен с потребностите и нуждите на клиента.
2. Внимание и уважение към личността на клиента.
3. Отношения между психолога и клиента базирани на доверие и емпатия.
4. Грижа за благополучието и достойнството към личността на клиента.
5. Пълна конфиденциалност.

Имам нужда от психолог!

 • Смятате ли, че към момента не успявате да организирате вашите възможности така, че да се справите с Вашето емоционално състояние/ житейски трудности / проблеми?
 • Усещате ли наличието на някакво препятствие или съпротива, по пътя към преодоляването на тази трудност, с която да не можете да се справите сами?
 • Смятате ли, че Вашите близки не успяват до край да ви разберат и не е в тяхната компетенция да Ви помогнат?
 • Смятате ли, че книгите за самопомощ имат само временен ефект върху Вас или че не успявате на приложите на практика написаното в тях?
 • Колко дълго сте в това състояние / не успявате да се справите с тази житейска трудност? – (Ако сте изживели в непрекъснати симптоми за повече от 2 седмици или сте забелязали, че тези симптоми се връщат прекалено често, трябва да потърсите професионална помощ.)
 • Влияят ли проблемите Ви на способността да се концентрирате?
 • Оказва ли негативно отражение конкретната трудност и върху други сфери на Вашия живот?
 • Чувствате ли се готов да работите върху конкретното състояние / трудност / проблем и мотивирани ли сте за промяна?

Ако разпознавате себе си, можете да се свържете с Психологичен Център S.O.V.A. за записване за психологична консултация/терапия с едни от най-квалифицираните психолози във Варна.