Продължете към съдържанието

Психопрофил. Поведенчески анализ. Психология на лъжата.

Психопрофилът се изработва само от добре обучен психолог и представлява конфигурация от предпочитания – специфични особености на мисленето, преживяването и поведениeто на даден човек или група.

Поведението е наборът от действия и бездействия на организма. Човешкото поведение не е строго детерминирано, то е вероятностно, затова  един надеждността и валидността на психопрофила варира между 50 и 80%.

Поведенческият анализ –има за цел да оцени симптомите, предхождащи прицелното поведение (“отключващит” елемент), да определи какво служи за стимул на поведението и кои са факторите, които го подкрепят.

Задачата ни като психолози-профайлъри основно се състои в разбиране  и предсказване на човешкото поведение.

Психологичният анализ на писмени, аудио и видео източници също е част от метода на психологичното профилиране.

Пълните психопрофили се изработват на основата на психотестове, поведенчески анализ и други данни за дадения човек или група.

Психопрофилите се използват широко в бизнеса (при подбор на персонал, при повишаване в длъжност, при атестиране, оценка на нужди от обучение, при анализ на клиентите, при оценяване на поведението на конкуренцията и др.), при оценка на съвместимост и ефективност на екипи, работни групи, в организациите и в редица други ситуации.

За психология на лъжата, можете да прочетет тук: Разпознай лъжеца!

Свържете се с Психологичен кабинет S.O.V.A. за записване за изготвяне на психопрофил: