Продължете към съдържанието

ПСИХОЛОГИЯ НА ТАЙНАТА – трябва ли да пуснем духа от бутилката?

ПСИХОЛОГИЯ НА ТАЙНАТА – трябва ли да пуснем духа от бутилката?

Всеки човек притежава своите тайни. Това може да са постъпки, мисли, чувства, преживявания, фантазии, мечти – всичко, което по някакъв начин не искаме да споделим с другите.

Съществува, обаче, разлика между това да бъдеш дискретен за определени неща от живота си, които стават достояние само на определен кръг хора и това да пазиш някои неща скрити дълбоко в себе си.

Ако имаш тайна, страхът от разкриването й може да бъде разрушителен. – Фани Флаг

За да оказва влияние върху нас това, което затаяваме, то трябва да вярваме, че разкриването му ще бъде по някакъв начин пагубно за нас или за хора, които обичаме. Много често това, което държим в тайна е свързано с някаква тема табу.

Ето примерни сюжети на тайни:

 • нестандартни сексуални наклонности и интереси,
 • нежелана/случайна бременност,
 • аборт,
 • инцидент довел до смърт или осакатяване,
 • насилствена смърт,
 • изнасилване,
 • самоубийство или суициден опит,
 • зависимости,
 • измама,
 • принуда,
 • предателство,
 • забранена/несподелена любов,
 • ревност и отхвърлени чувства,
 • отмъщение,
 • жестокост към себе си и другите.

Такива тайни, като правило са свързани с опасност – реална или въображаема. Ако нарушим някакви социални или морални норми в нас се включва гласът на съвестта, който ни казва, че това което правим или искаме да направим е неправилно  и ще последва някаква санкция, която е неприемлива за нас.

Усещането за последващо наказание повишава нивото на нашата тревожност.

Често стигаме до следния модел, който не успяваме да прекъснем или променим: започваме да се самообвиняваме и/или самонараняваме – това засилва напрежението ни – подхранват се страховете ни, че някой ще разбере – фиксираме още повече в тайната си – тя започва силно да влияе на живота ни, на изборите, които правим и отношенията, които имаме.

Като човешки същества ние се стремим към разтоварване на негативните преживявания и получаване на удоволствие.

Тъй като тайната е свързана със силни чувства на вина, срам и страх запазването й е изпитание за нашата психиката. В опитите си да опазим тайната си от чуждите очи и уши, ние изразходваме огромно количество психическа енергия, което обаче не ни носи облекчение, а само засилва страданието ни.

И тогава (противно на силното ни желание за запазване на тайната на всяка цена), започваме неволно да се издаваме – било през езика на тялото във вид на неприятен/болезнен или смущаващ симптом, било през случайни езикови грешки или странно поведение.

Кога една тайна оказва влияние върху живота на повече хора?

 „Семейната тайна е факт в семейния живот, свързан с определен исторически период, засягащ структурата и комуникацията на семейството, имащ висок емоционален заряд (валентност) и поради укриване, водещ до разрушаване на семейните отношения.” – Наталия Олифирович

За да се превърне едно събитие в семейна тайна са необходими следните условия:

– невъзможност да се приеме и открито да се признае даденото събитие поради несъответствието му с лични, семейни или социални правила и норми;

– липсата на семейни ресурси за справяне с това събитие;

– силни емоции и преживявания, които съпътстват това събитие: гняв, страх, срам, завист, презрение;

– страх от  осъждане, отхвърляне или пълно унищожение на семейството поради разкриването на факта на събитието;

– пряко или косвено влияние на тайната върху други членове на семейството.

В зависимост от емоционалния фон, който носи семейната тайна, може да разграничим някой  видове:

1. Страшна тайна

Основното чувство, което съпътства спомена за тайната е страхът или ужасът. Пазителите на тайната се опасяват, че разкриването й ще бъде разрушително за семейството или членовете му. Тази тайна обикновено засяга най-важната потребност на човек – от сигурност. Подобни тайни съществуват в семейства, в които има роднини на психопати, социопати, убийци, изнасилвачи. В семейства, които пазят страшни тайни, пристъпите на паника са чести и се наблюдава повишено ниво на тревожност.

2. Срамна тайна

Основното семейно изживяване при такава тайна е срам, причинен от нарушаването на някои морални или етични стандарти, извършването на социално осъдителен акт. Това може да е хомосексуалност, проституция, незаконни деца, изневяра, затвор. Такива ситуации са придружени от чувство на срам и желание да се скрият от другите на всяка цена. Такива тайни могат да се „появят“ под формата на знаци по тялото – кожни белези/заболявания, чрез изражение на лицето (наведена глава и поглед надолу), приведена стойка на тялото, както и чрез прояви на социална тревожност.

3. Тъжна тайна –

Споменът за тази тайна в семейството е свързан с преживяване на загуба – загинали членове на семейството във война, безследно изчезнали, починали деца, множеството спонтанни аборти, смърт при раждане, нещастна любов и т.н.  Преобладаващите емоции са тъга, копнеж, униние. В семейства с такива тайни често се наблюдава подтиснато настроение и депресия. Но поради някаква причина тази тъга не може да бъде изразена открито – необходимо е да се преструваме, че всичко е наред.

4. Свята тайна –

Запазването на подобна тайна често е съпроводено с чувство на гордост, превъзходство над другите, които не са посветени в тайната, принадлежност към някаква по-висша общност, усещане за правилността на случващото се. Има преживяване за изпълнена мисия, служене, удовлетворение.

5. Мрачна тайна –

Наличието на такава тайна в семейството е придружено от чувство на обреченост, предопределеност, неспособност да се промени ситуацията, заедно с чувството на страх и тъга. Често в такива семейства са се случили най-непростимите според личния и/или обществения морал постъпки – детеубийство, убийство на родител/и, братоубийство, инцест. Изгражда се вярването, че заради това, което се е случило всички сме прокълнати и нямаме право да съществуваме.  

Как човек решава да запази семейната тайна?

В основата на пазенето на семейната тайна е любовта –  осъзнаването на важността на семейните отношения, принадлежността ни към тази група хора, желанието да ги предпазим и защитим. С времето обаче в нас може да се засилят чувствата на обида, гняв, разочарование и тъга свързани със запазването на семейната тайна, затова е добре да се замислим каква е цената която плащаме.

Пазенето на тайна бавно убива човек – психологически, физически, социално. Цената за секретността може да бъде хронично чувство на срам и вина, безпокойство, страх, усещане за собствено величие или безполезност, невъзможност за изграждане на истински, искрени отношения, отказ от любов и доверие, депресия, пристъпи на паника.

Тежестта на семейната тайната понякога се носи от няколко поколения, защото тя се превръща в част от семейната митология – оказва влияние върху вярванията и нагласите на членовете на фамилията за начина, по който възприемат себе си и другите.

Така погледнато запазването на тайната може да бъде разрушително за нашия живот, което важи и за семейната и за личната тайна.

Споделянето й може да ни донесе необходимото облекчение и надежда. В същото време, ако си позволим да я разкрием пред някого трябва да сме много внимателни и осъзнати за последствията. Добре е да преценим по какъв начин ще се отрази тази информация на другия и на нас впоследствие.

Ако човекът не е готов да понесе истината това може да разруши отношенията ни, може да го доведе до непоносими страдания. Ако пък не е достатъчно добронамерен може да започне да ни манипулира през тайната и да получи голяма власт над живота ни.

Затова, колкото е необходимо да се освободим от бремето на тайната, която спира развитието ни, толкова е важно по какъв начин и на кого ще я споделим. Не случайно, когато им стане непосилно някой хората избират да разкрият душата си пред напълно непознати. Други правят това през религиозни ритуали, в които след като се изповядат получават и опрощение.

Но ако сме готови да преминем през всичките си негативни чувства, вътрешни конфликти и блокажи добре е да потърсим специалист, който да ни придружи по пътя на желаната промяна, за да си върнем спокойствието, самоуважението и доверието в себе си.  

Всеки от нас живее три живота – публичен, частен и таен. Тайният живот е животът на вашата душа, където истинските ви мотиви, най-съкровените ви желания са скрити. – Стивън Кови

Автор: Росица Славова- психолог, семеен консултант

Източници:

Семейные тайны: хранить нельзя открыть – Олифирович Н. И.

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *