Продължете към съдържанието

ПСИХОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ? Какво е важно да знаем за тези професии?

ПСИХОЛОГ

Психолог е специалист, който успешно е завършили академична специалност  «Психология».

Той може да използва различни тестове (тогава, когато това се налага) и психологично консултиране, може да направи психологическа оценка и да изготвя хипотези за различни поведенчески и личностови характеристики. 

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Психотерапевт е специалист с висше психологическо или медицинско образование, преминал през допълнително специализирано обучение по психотерапия към определена школа отговаряща на редица европейски стандарти и одобрена от БАП – Българска Асоцияция по Психотерапия

Обикновено едно сериозно обучение за психотерапевт продължава от 5 до 7 години, като то са организира в извънакадемични институти, признати и акредитирани от международните психотерапевтични общности.

Психотерапевтът е квалифицираният специалист, който може да провежда психотерапия.

ПСИХИАТЪР

Психиатърът е лекар, специализирал психиатрия след основното си медицинско образование.

Той работи с хора с различни разстройства на психиката, посредством лечение се медикаменти.

Психиатрите са единствените специалисти, които имат легитимното право да поставят диагнози касаещи психичното здраве. Те единствено могат да предписват медикаменти, когато от тях има нужда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *