Продължете към съдържанието

Психологическа Поддръжка

В Европа от години, развитите фирми разчитат на обучени психолози да се грижат за психичното здраве на служителите си, като по този начин си гарантират успеха, пълноценното развитие и просперитета.

Психологичното консултиране е подходящо при: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Основни принципи на психологичното консултиране:

1. Индивидуален подход съобразен с потребностите и нуждите на клиента.
2. Внимание и уважение към личността на клиента.
3. Отношения между психолога и клиента базирани на доверие и емпатия.
4. Грижа за благополучието и достойнството към личността на клиента.
5. Пълна конфиденциалност.

Психологичното консултиране предлага възможност да се говори свободно в защитена среда, за важни поведенчески и емоционални проблеми.
────
Психотерапията като специфична професионална дейност има за цел да помогне на клиента да разбере по-добре това, което се случва не само в заобикалящата го реалност, но също така и в неговия вътрешен свят.
────
Психологът има задачата да поддържа терапевтичната рамка на срещите, което означава, че той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи личен смисъл и терапевтична полза.

ЕФЕКТИ
────

СПОКОЙНИ СЛУЖИТЕЛИ.

БАЛАНСИРАНИ РАБОТНИ ОТНОШЕНИЯ.

КАЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА В РАБОТНАТА СРЕДА.