Prometriks

Prometriks, помогат на Психологичен кабинет S.O.V.A. да разполага с решения в областта на управлението на човешките ресурси, базирани на най-добрите практики и водещите технологии.  Prometriks са фокусирани върху лидерството и управлението на талантите като основен начин за постигането на бизнес целите на компаниите. Прометрикс предлага решения в областта на управлението на човешките ресурси, базирани на най-добрите практики и водещите технологии. Ние сме фокусирани върху лидерството и управлението на талантите като основен начин за постигането на бизнес целите на компаниите. Нашите идеи и решения са насочени към целия жизнен цикъл на … Продължете с четенето на Prometriks