Prometriks

bIOb6upw

Prometriks, помогат на Психологичен кабинет S.O.V.A. да разполага с решения в областта на управлението на човешките ресурси, базирани на най-добрите практики и водещите технологии.  Prometriks са фокусирани върху лидерството и управлението на талантите като основен начин за постигането на бизнес целите на компаниите.

Прометрикс предлага решения в областта на управлението на човешките ресурси, базирани на най-добрите практики и водещите технологии.

Ние сме фокусирани върху лидерството и управлението на талантите като основен начин за постигането на бизнес целите на компаниите.

Нашите идеи и решения са насочени към целия жизнен цикъл на служителите, за да помогнем на мениджърите да подобряват производителността на своите екипи и компанията като цяло чрез реализиране на потенциала на хората, които управляват.

Официален сайт: http://www.prometriks.com/