ПРОЕКТ „Семейна система. Рефлексивен екип.“

Проектът е свързан със семейно консултиране и консултиране на двойки.

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

Според статистиките 50% от браковете завършват с развод, а от останалите – 40% се намират в скалата между лоши и приемливо добри. Въпреки това хората продължават да търсят близост. 80% от разведените се женят в рамките на 3 до 5 години след развода, ⅓ от тези повторни бракове отново завършват с развод.

Ролята на семейния консултант е да даде един нов прочит на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството. «Зациклянето» и «въртенето в омагьосан кръг» могат да бъдат преодоляни с помощта на семейната терапия.

Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаиомоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликни ситуации. То е ориентирано към помагане при:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 •  Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 •  Семейни кризи;
 • Възникване на проблеми в интимните отношения;
 • Ревност;
 •  Изневяра;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак
 • и др.

Основно внимание в психологическото консултиране на семейства и двойки се обръща на поддръжката на всеки член на семейството в ситуацията на изменящи се вътресемейни  отношения.

За проекта:

Консултациите се извършват от семеен психолог, съвместно с екип. Това е сравнително нов за България и особено за Варна метод на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява един по-разширен и пълен образ на семейната система.

По проекта има планиран брой неплатени срещи.

Проектът е с продължителност до края на септември 2017г.

Записване за консултация със семеен конусултант и рефлексивен екип:

тел: 0888 71 71 43;

e-mail: sovapsy@abv.bg

Facebook: Психологичен кабинет S.O.V.A.

или през контактната ни форма:

 

„Решението на много наши проблеми идва едва когато си изработим нов поглед за нещата и открием нова перспектива.“ (Алис Бейли)

Психологичен център S.O.V.A.