Продължете към съдържанието

Позитивна Психотерапия

Позитивна психотерапия – в основата си е дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963 г. от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан. ППТ може да се разглежда като конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия.

Позитивната психотерапия, повлияна от хуманистичния, психодинамичния и транскултурния подход към лечението, се основава на предпоставката, че човешката природа е по същество добра.

Носрат Песешкян, подчертава, че проблемите с психичното здраве не са единствените „фактически“ неща за човек, който търси помощ, и че всеки индивид притежава необходимите качества за конструктивно справяне с конфликта.

Според позитивната психотерапевтична теория трябва да бъдат разгледани три основни принципа, за да се постигне положителен резултат.

Принципът на надеждата подчертава положителната концепция за човечеството.

Принципът на баланса разглежда динамиката на конфликта и неговото съдържание.Според модела на Песешкиян, хората могат да се справят с конфликти в четири области на живота: тяло/чувство, постижения/дейности, контакт/среда и фантазия/бъдеще.

Според принципа на консултиранетo, който подчертава петте етапа на терапия и самопомощ, предизвикателствата или проблемите трябва да бъдат разгледани в пет отделни стъпки:

Наблюдение, Инвентаризация, Ситуационна подкрепа, Вербализация, Разработването на цели.