Продължете към съдържанието

Подбор на кадри

Осигуряваме  „точния човек за точното работно място”.

Професионалният подбор е целенасочена дейност по привличането на подходящи кандидати за предварително определена и обявена вакантна длъжност в организацията, оценка на техните качества от гледна точка на изискванията на длъжността и стратегията на организацията и вземане на решение на кого от тях да се направи предложение за работа.

Подборът е ключова дейност в управлението на човешкия капитал за всяка компания. От него пряко зависи успешността на бизнеса.

Използването на нашите решения ще:

  • Намали разходите по наемане на персонал чрез минимизиране на несъответствията с рамките на компетентностите и намаляване броя на ранно напускащите.
  • Сведе до минимум кандидатите, които трябва да интервюирате, и ще направи интервютата по-фокусирани, използвайки многообразната и надеждна информация, осигурена от нашите инструменти.
  • Повиши мотивацията на тези, които са преминали през оценяване с обективни методи.
  • Намали субективния фактор при вземането на първоначалните решения при скрининг на кандидатите.

Ние можем да Ви спестим време и усилия и да подобрим качеството на процедурата по подбор на персонала, като Ви предоставим качествени инструменти и услуги.

Свържете се с Психологичен кабинет S.O.V.A. за записване за подбор на кадри.