OS България

Благодарение на ОС България, Психологичен кабинет S.O.V.A. разполага със стандартизирани и адаптирани тестове за подбор на кадри, психодиагностика, кариерно ориентиране и  много други, ключови за добрата работата на всеки психолог във Варна и цяла България. ОС България e фирма с дългогодишен опит в адаптирането на тестове, индивидуалното и организационно оценяване и консултирането. ОС България e първият и засега единствен издател на тестове и инструменти за индивидуална и организационна диагностика в България. Нашата амбиция е да конструираме прецизни инструменти за оценяване и да адаптираме за българските условия качествени чуждестранни методики. ОС България е … Продължете с четенето на OS България