OS България

Благодарение на ОС България, Психологичен кабинет S.O.V.A. разполага със стандартизирани и адаптирани тестове за подбор на кадри, психодиагностика, кариерно ориентиране и  много други, ключови за добрата работата на всеки психолог във Варна и цяла България.

ОС България e фирма с дългогодишен опит в адаптирането на тестове, индивидуалното и организационно оценяване и консултирането. ОС България e първият и засега единствен издател на тестове и инструменти за индивидуална и организационна диагностика в България. Нашата амбиция е да конструираме прецизни инструменти за оценяване и да адаптираме за българските условия качествени чуждестранни методики. ОС България е част от голямото семейство на Giunti OS – компания с повече от 60 годишна история. Нашата група е мрежа от компании във Франция, Унгария, Румъния, Украйна, Русия, Гърция, Турция, Италия и България.

ОС България разполага с:

Личностни тестове

Тестове за оценка на:
– способности;
– лоялност;
– организационен климат.

Клинични тестове.
Проективни тестове.
Невропсихологични тестове.
Тестове за оценка на детското развитие.
Центрове за оценка/развитие.
Тестове за кариерно ориентиране.
Системи за обработка на резултатите.
Обучения за работа с тестове.

И др.

Посете официалните сайтове и фейсбук страницата на ОС България:

http://www.osbulgaria.com/

http://careers.osbulgaria.com/

https://www.facebook.com/OSBulgaria/