Оптимизация на работна среда

Image result for workplace

ОПИТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНА СРЕДА
Мотивация, отдаденост и ангажираност…

Резултати от статистически проучвания върху работната среда показват, че около 70% от служителите описват себе си като неангажирани, немотивирани и незаинтересовани от своята работа.

Съобразяваме се с европейските стандарти и се адаптираме към нуждите и особеностите на конкретния работодател.

Пет препоръки за създаването на позитивна среда на работното място.

 Отношението на шефа има значение.
 Балансирайте увереността и арогантността.
Фокусирайте се върху позитивите, вместо да дълбаете върху негативите

 Намерете катализатор, който да промени атмосферата на работното място
 Накарайте хората да мислят в перспектива.

────
Редица проучвания сочат, че демотивацията на работното място вреди на производителността. В този смисъл много експерти препоръчат изграждането на позитивен климат в компанията.
────
Имаме инструменти за :
 Личностни качества
 Способности
 Лоялност
 Лидерство
 Мотивация и ценности
 Продажби и обслужване на клиенти
 Оценка на екипи
 Емоционална интелигентност
 Работа в риск
 Кариерно ориентиране
 Център за оценка и развитие

РЕЗУЛТАТИ
────
360-градусова обратна връзка.
Организационна култура.
Мотивиращ климат.