Продължете към съдържанието

Обучения, Тренинги, Уъркшоп | Център за Психология и Психотерапия S.O.V.A.

В Сова ще откриете точните обучения или тренинги, от който Вашата фирма/организация има нужда.

Обучението е процес на придобиване на нови знания и компетенции.

Обучения и тренинги е важно да има в една фирма, защото те разивават потенциала на организацията. Обученията се правят с цел подобряване на възможностите, потенциала и уменията на участниците.

По време на обучение, процесът на учене е целенасочен и  организиран. Той е насочен към  усвояването на систематизиран социален опит. Ученето в условията на обучението стабилизира и затвърдява своята регулативна функция, съкращава времето за формиране  способностите, за придобиване на знания, умения и навици.

Защо нашите обучения и тренинги?

Това, което различава нашите обученията от останалите форми на учене и заучаване е, че обученията ни са насочени към развиването на така наречените „меки умения“. Това са умения свързани с изграждане на екип, набиране на точния състав, разрешаване на проблем, планиране и организиране, делегиране на задачи, мотивация и др. Обученията ни се стремят да развиват уменията да бъдем  повече човеци.

Какво представляват меките социални умения (soft skill)?

Меките умения – това са уменията да бъдем повече човеци. Лекотата на общуването, умението да се справяш с кризисни състояния, умението да разпределяш времето си и това на подчинените, лидерството, стават все по-важни и ключови за успеха във условията на глобализация на все по-комуникативния ни свят.

Меките умения са ни необходими ежедневно във всички сфери на нашия живот, не само в работния ни свят. Те са свързани с това:

 • Как комуникираме помежду си.
 • Как се изслушваме.
 • Как общуваме.
 • Как си сътрудничим.
 • Как  взимаме решения.
 • Как работим в екип.
 • Как излизаме от конфликтна ситуация.
 • Как преговаряме.
 • Как водим срещи.
 • Как ръководим.
 • Как разпределяме ресурсите си.
 • Как се развиваме.
 • И др.

Лидерите, на всички нива, се нуждаят от меките умения и от способността да ги разпознават, да ги предлагат и да ги развиват.

Обученията надграждат това, което вече сме придобили като жизнен опит и ни дават такива умения, на които не са ни учили в училище като например- как да се справяме с отношенията и взаимоотношенията с колеги, шефове и клиенти?

Тренингите са формата на нашите обучения. Те са практическата работа и тренирането на уменията.

Развитието на социалните компетенции е важен начин за личностно и професионално усъвършенстване, както и за по-успешно приспособяване към променящите се условия. Това са знанията , уменията, способностите, нагласите и ценностите, които са важни за успеха на човек в обществото.

Ето и няколко примерни теми за тренинг:

Комуникация : Възможността да общуваме ефективно с хората е едно от най-важните предимства в личния, професионален и обществен живот. За да можем да общуваме ефективно ние трябва да сме готови и в състояние да предаваме информация ясно и разбираемо, съзнателно да слушаме другите, да правим разлика между значимо и незначително, да сме съпричастни с нуждите на другите. Когато общува ефективно не само се обменя полезна информация, но и си влияем взаимно.

Стрес : „Ключът” е не в това да избягваме стреса, а и да го „разпознаваме”,

да се справяме с него, така че да избегнем негативните последствия и да ги редуцираме до здравословна степен.

Сътрудничество и работа в екип: Означава хората да работят съвместно за постигане на общата цел, да се стремят да постигнат съгласие, да си помагат взаимно, да разпределят възможностите и да търсят общи решения.

Решаване на проблеми: Работодателите автоматично решават, че служителите ще имат способността да разрешават различни проблеми, които срещат. Да бъдеш компетентен в решаването на проблеми, обаче, означава да може да разпознаваш, оценяваш и класифицираш проблема в неговия контекст. Важно е да може да видиш проблема от различен ъгъл, да избереш правилния подход и да го приложиш. Правейки това е съществено да отчитаме промените и стимулите, които влияят върху проблема и решението. Накрая е важна оценката за това, което се е случило и което трябва да научим не само по повод на конкретния случай, но и за себе си.

Свържете се с Психологичен кабинет S.O.V.A. за запитване за обучение и/или тренинг.

Контакти

0895 / 76 35 55

e-mail: office@sovapsychologist.com

e-mail: sovapsy@abv.bg

гр. Варна, ул.Александър Дякович 45