Продължете към съдържанието

Ментализация – какво е и защо ни е нужно?

Ментализация – какво е и защо ни е нужно?

Като социални същества сме развили системи и умения, които да ни помагат да се адаптираме по-добре в обкръжението си и в обществото. Едно от тези умения на ума ни е Ментализацията, без която не бихме могли да общуваме по адекватен, продуктивен и естествен начин. Ментализацията се развива естествено при човек, като го съпровожда още от ранното му развитие в детството, но в следствие на определени събития може да се получи дисфункция или забавяне в развитието на ментализиращите процеси в ума.

Какво точно е ментализацията?

Ментализация е способността ни, като хора, да разбираме психичното състояние – както нашето, така и на другите, което стои зад дадено поведение. Това е нашето умение да възприемаме, разбираме и интерпретираме поведенията на другите и собствените ни такива. То е отговорът на въпроса „Защо той/тя направи така…?“ „Защо се държи по този начин…?“, „Кое го кара да…?“. Това е поглед и любопитство за психичното състояние спрямо поведенията на другите, но най-вече и на нас самите. Да знаем защо правим нещата, които правим. Да разбираме мотивите, желанията и мислите си.

До голяма степен ментализацията е това, което ни помага да видим „гледната точка“ на другия.

Не само да я видим, но също и да осъзнаем, че другият има собствена гледна точка и, че тя е различна от нашата. Наред с това, ментализацията ни дава възможност да интерпретираме правилно поведенията на другите. При слабо умение за ментализация поведенията на другите биха ни се сторили заплашителни или винаги „срещу нас“, в ситуации, при които е напълно възможно човека да не е имал нищо подобно предвид или поведението му изобщо да не е било насочено към нас.

Високи нива на ментализация спрямо другите зависят от това да имаме първо много добро разбиране на себе си. Знаем ли какви са подбудите ни в определени ситуации, защо се държим по определен начин с различните хора, защо казваме понякога неща, които реално не мислим, например?

Ментализацията освен това изисква да имаме и добро въображение, понеже се изисква от нас да имаме умението да си представим какво се случва в ума на другите.

Нива на Ментализация?

Според невропсихологията има четири нива или елемента на ментализацията:

 • Автоматична vs. конторлирана ментализация

Автоматичната ментализация е бърза и не изисква почти никакво внимание, намерение или усилие от наша страна. Ние лесно определяме настроението на някой – само докато погледнем изражението на лицето му. За разлика от това контролираната ментализация изисква много внимание, намерение и усилие – тоест сериозно да се замислим за поведението и причините ни или тези на другите в дадена ситуация.

 • Ментализация към себе си vs. към другите

Ментализация спрямо психичното състояние зад поведенията на другите  и нашите собствени. Двата вида ментализация са много свързани, понеже няма как да имаме добро разбиране за другите, ако нямаме добро разбиране за себе си. Можем да смятаме, че се разбираме и познаваме много добре, а това да не е изобщо така – съответното може да е вярно и за възприятието ни към другите.

 • Ментализация спрямо вътрешни или външни фактори

Това ниво на ментализация използва външни фактори (като изражение, думите на другите, жестове, поведение) или вътрешни фактори (възможни причини, подбуди и емоции за поведението) за да възприемаме и интерпретираме психичното състояние на другия.

 • Когнитивна vs. афективна ментализация

Когнитивна ментализация означава умението ни да говорим, мислим, разпознаем психичното състояние на другите. Афективна ментализация е умението да усетим и почувстваме емоцията зад определено поведение на другите и/или наше.

Очаква се, че при добри умения за ментализация, човек ще може да поддържа баланс между използването на четирите нива и ще може да ги прилага в подходящите ситуации. Разбира се, не всички ние сме добри или еднакво добри във всички нива и дименции на ментализация. Силната емоция и афект са противопоказни за добро рефлектиране върху менталното ни състояние и това на другите. Също така – натиск, социална принуда, травматични изживявания също намаляват капациета ни за ментализиране – тогава се включват по автоматизираните ни системи за отговор (Бий се или Бягай).

Как се развива Ментализацията?

Ментализацията е умение, което се развива естествено в индивида, но може да бъде нарушено в ранна детска възраст. Това умение се развива успоредно с принципите на теория на привързаността. Стилът на привързване на бебето към главната отглеждаща фигура е ключов за това до каква степен ще успява то да ментализира правилно. Развива се правилно чрез осъществяване на сигурна привързаност на бебето към майката, докато дезорганизирания стил на привързване е най-покосяващ умението ни да ментализираме.

Може да прочетете за стиловете на привързване и теория на привързаността тук.

Друг основен фактор при развитието на ментализацията е как родителят „отразява“ емоционалното състояние на детето си.

Има ли правилно разбиране за собствените си емоции (емоционална интелигентност, контрол на емоциите си) и може ли да реагира на емоциите на децата си адекватно, а не да им отвръща със същата емоция. Например да отвръща на гнева на детето с още повече гняв спрямо него.

Умението ни за ментализация бива отслабено значително и при преживяване на сериозни травми в детството, като емоционално и/или физическо насилие, неглижиране и други.

Как може да се отрази слабата способност за ментализация?
 • Неспособност да разпознаем и назовем собствените си емоции и тези на другите
 • Неспособност да разберем защо се държим по определен начин в определени ситуации
 • Мисинтерпретация на поведението и думите на другите
 • Влошаване на социални или интимни взаимоотношения
 • Неспособност за емоционално обвързване
 • Завишено ниво на защитни реакции и защитно поведение
 • Възникване на психосоматични проблеми

Автор: Психологичен Център S.O.V.A.

Материали:

Mentalization Based Treatment for Personality Disorders: A Practical Guide – Anthony Bateman and Peter Fonagy. 2016.

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *