Продължете към съдържанието

ЛИЧНОСТОВИ СТРУКТУРИ (част втора)

„Всички наши личности, минали и настоящи, определят как действаме във всяка минута от живота.“

– Джонатан Карол

Човекът е сложно устроена биологична система, която винаги се стреми да бъде в равновесие с вътрешната си природа и с външните фактори на средата. Често, животът ни поставя в ситуации (кризи), в които не можем веднага да постигнем така желаното състояние на удоволствие и удовлетворение.

В такива моменти търсим решение през натрупания си до момента, стабилизиран психологически опит (който в по-голямата си част е неосъзнат), но не винаги успяваме да стигнем до печелившия за нас изход. Това може да доведе до голямо вътрешно напрежение и неудовлетворение от себе си или от живота.

И тъй като във всеки от нас има вродена потребност за самоопознаване и самоосъвършенстване, би било полезно да узнаем повече затова какво е личностова структура и как тя определя начина, по който възприемаме и си взаимодействаме със света.

Личността е социалната дефиниция на човека. Тя е съвкупност от физическите характеристики (темперамента – вроден) и психологическите  особености (характера-придобит), които в съвкупността от своите връзки образуват стабилна лична организация, често наричана психологическа структура.

Приема се, че човек се формира като личност до 21-та си годишна възраст. Основната част от съдържанието на личността са устойчивите нагласи, убеждения, обичайното поведение и начин на реагиране.И тъй като личността се изгражда в социалното взаимодействие, затрудненията или преживените травми в детството оказват голямо влияние при оформянето на характера ни. Същевременно е валидно това, че ние реагираме на стимулите от средата спрямо вътрешната си организация (нашата личност).

Според една от съществуващите класификации за видовете личности, те биват четири основни типа: депресивна, натраплива, шизоидна и хистерична.

По-долу ще бъдат изложени основните им характеристики (качества и способности) , кога и по какъв начин се изграждат (фиксациите), какви са основните страхове и до какви блокажи (разстройства) могат да доведат в жизненото развитие.

ХИСТЕРИЧНА  ЛИЧНОСТ – „Ако не получавам винаги твоето възхищение и одобрение губя себе си.“

КОГА И КАК СЕ ФОРМИРА:

 • от 4 до 6 год. възраст  – фалически стадий според психосексуалното развитие на Фройд; възрастта на играта според психосоциалната теория на Е. Ериксън

В този период от развитието, пред детето стои предизвикателството постепенно да се приобщава към света на възрастните, учейки се да прави проверка с реалността – като осъзнаване на ограничеността на собственото искане и можене.

Едновременно с това започва и половата му идентификация (какво означава да съм момче/момиче). Ролята на родителите сега е да бъдат пример-образец за подражание – детето само да поиска да се идентифицира с тях.

Ако липсват здрави, последователни възпитателни ориентири (стилът на родителстване е хаотичен или твърде разглезващ и позволяващ) и няма стабилна семейна среда , пред детето има два пътя: или да се идентифицира с едни привидни стойности или родителският авторитет се срива и то се преживява като напълно изоставено.

Ако в тази възраст родителите използват детето за разрешаване на конфликтите помежду си (като всеки се опитва да го привлече на своя страна), то се научава да лавира и да намира начини да запази любовта и на двамата.

Това може да доведе до използване на един деструктивен начин на общуване – ако не му обръщат внимание с нормалното поведение, започва да се изразява чрез емоционални кризи и/или агресия. Така се затвърждава вярването, че е способно да иска и/или да получи всичко, което пожелае (на всяка цена), но му липсва осъзнаването за това какво и как в действителност умее да прави.

БАЗИСЕН СТРАХ : от окончателността на нещата; от смъртта; от загубата на любовта.

ОСНОВНА ПОТРЕБНОСТ: да получават одобрение и потвърждение за собствената си стойност от другите.

КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ:

 • жизнени, открити и емоционални;
 • спонтанни и забавни;
 • любопитни и оптимистични;
 • със състезателен дух;
 • харизматични – умеят за завладяват и вдъхновяват;
 • с много добри комуникативни умения и способност да създават социални контакти;
 • притежават творчески и артистични заложби;
 • имат богато въображение;
 • изключително приспособими;
 • не се страхуват да поемат рискове и да търсят промяната;
 • силни  в импровизациите.

ТРУДНОСТИ И НЕГАТИВНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРА:

 • прекомерно желание да получават внимание;
 • невъзможност да приемат критика – считат я за лична обида;
 • преувеличеност на чувствата и афектите – склонност да драматизират;
 • инфантилност в поведението и склонност към внушаемост;
 • непоследователност и неискреност в действията и намеренията;
 • склонност за манипулиране на другите;
 • силна ангажираност към собствената привлекателност (как изглеждат) и стремеж към „вечна младост“;
 • трудности при себерефлексията – търсят вината в обстоятелствата или в другите;
 • нетърпеливост и импулсивност;
 • бягство от отговорност.

ДЕФИЦИТИ:

Тези личности не са изградили своята идентичност, което води до вътрешна обърканост, чувство за малоценност и несигурност. Това, че изпитват твърде малко задоволство от собствените си умения ги подтиква да търсят постоянно  външно валидизиране. Ако не получат необходимите им признание и любов може да станат обвинителни, отмъстителни и арогантни, но всъщност самочувствието на тези личности е много крехко и уязвимо. Зависими са от симпатиите и одобрението на околните и дълбоко страдат, ако не ги получат. Избягват изискванията и правилата на реалността като „отказват” да пораснат, но така преживяват твърде голяма несигурност и страх за бъдещето. Конфликт между идеален и реален Аз-образ.

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ: проекция; регрес; сублимация.

РАЗСТРОЙСТВА: агорафобия; клаустрофобия; паническо разстройство; сексуални дисфункции (фригидност,импотентност)

ШИЗОИДНА ЛИЧНОСТ – „Желанията на духа са по-важни от тези на тялото“ 

КОГА И КАК СЕ ФОРМИРА:

– стадий от развитието : по време на бременността и след раждането ( до 4-6 мес. възраст)

Появата на детето започва в желанието на родителите. Връзката между майката и бебето по време на бременността оказва съществено влияние върху неговата подготовка за живота извън утробата. Ако зачеването е станало против волята или готовността на майката за това, бебето преживява първичен страх за собственото оцеляване.

След като се роди е особено важно да получи такава грижа, която да му донесе усещане за сигурност и стабилност. При една емоционално – дистанцирана или емоционално – непоследователна майка, която не може, или не иска да разпознае и да задоволи нуждите на детето си – то не успява да изгради доверие във външния свят.

Това подкрепя преживяването му за застрашеност и самота. То се научава да задоволява потребностите  и да се справя с афектите си като разчита само на себе си , за сметка на желанието за взаимодействие с другите.

БАЗИСЕН СТРАХ : от отдаване – за да не бъдат отхвърлени и/или да се злоупотреби с тях.

ОСНОВНА ПОТРЕБНОСТ: от самостоятелност; от защитеност; от това да държат живота си под контрол.

КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ:

 • имат задълбочен и аналитичен ум;
 • обективни наблюдатели и изследователи на света;
 • способни на изключителна концентрация;
 • упорити, решителни, честни;
 • насочени към вътрешния си свят от мисли и фантазии;
 • могат да намират нестандартни, гениални решения;
 • стремеж към самоусъвършенстване, постижения и успехи;
 • притежават голямо самообладание;
 • с дълготрайни хобита и интереси;
 • не се влияят от мнението на хората;
 • индивидуалисти.

ТРУДНОСТИ И НЕГАТИВНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРА:

 • склонност към самоизолация и самоизключване;
 • преживяване за собствена дефектност (некачественост) и завист към живота на другите;
 • капсулованост на чувствата – излъчват емоционална студенина;
 • разцепват (отделят) чувствата от мислите;
 • своенравност и несъобразяване с добрите порядки;
 • несговорчивост и недоверчивост;
 • страх и блокаж при физически и емоционален контакт;
 • скованост и непохватност в движенията;
 • изпитват много агресивни чувства към заобикалящият ги свят;
 • цинично и нихилистично поведение;
 • краен ексцентризъм.

ДЕФИЦИТИ:

За тези личности е характерно, че вътрешният свят придобива специално значение – те се „оттеглят в себе си”. Либидната (жизнената) енергия се насочва навътре – стават си самодостатъчни. Имат разбиране за това какво са близки/интимни взаимоотношения, но не могат да изградят добър контакт с другите. Проявяват особена чувствителност („вътрешен радар”) към намерението на някой да ги контролира, което преживяват като заплаха. Ужасяват се да не бъдат отхвърлени или наранени, затова следват избягващо или отблъскващо поведение към околните. Въпреки това, тези личности, се нуждаят от истинска близост. Те оценяват искрената обич, но възприемат всеки такъв контакт като унищожаване на техния Аз. Това ги кара постоянно да балансират между сближаването и дистанцията с другите.

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ: изтласкване, понякога водещо до дисоциация; отричане, шизоидна фантазия, аскетизъм.

РАЗСТРОЙСТВА: социална тревожност/фобия; астма; мигрена; депресия; шизоидно личноство разстройство/шизофрения; параноя.

Вероятно докато сте чели горните редове сте се разпознали в някой от качествата и способностите на представените личностови типа, и/или сте се припознали в затрудненията им. Приемете ги, като условни схеми, които могат да подпомогнат по-доброто себеразбиране, но всеки от нас е много по-многостранен, комплексен и уникален в личностния си стил и не може да бъде поставян в една обща категория.

„Ние носим в себе си няколко личности. Само глупака мисли, че той е единственият наемател на дома.“

– Ерик-ЕманюелШмит

За другите  два типа – ДЕПРЕСИВЕН и НАТРАПЛИВ може да прочете тук.

Автор: Росица Славова- психолог, семеен консултант

Използвани източници:

Основни форми на страх – Фриц Риман

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *