Продължете към съдържанието

Краткосрочна терапия

Какво е Краткосрочна терапия?

Кратката терапия, фокусирана към решения (SFBT) е ориентиран към бъдещето, целенасочен подход за решаване на човешките житейски проблеми.

Фокусът на метода е върху здравето на клиента, а не върху проблема, върху силните, а не върху слабите страни или дефицитите, и върху уменията, ресурсите и способностите за справяне, които биха помогнали за постигането на бъдещи цели.

SFBT се използва най-добре, когато клиентът се опитва да постигне определена цел или да преодолее конкретен проблем. Целеполагането и планирането са ключови във фокусирания към решения подход. Методът се основополага на индивидуалните силни страни и ресурси на отделните клиенти.

Методът сам по себе си не е подходящ да се използва като лечение на психиатрични състояния като психоза или шизофрения.