Продължете към съдържанието

Когнитивно-поведенческа терапия – най-широко използвания метод в световен мащаб и е едно от малкото направлания в психотерапията с научно доказана ефективност.

Когнитивно-поведенческа терапия – основава се на концепцията, че вашите мисли, чувства, физически усещания и действия са взаимосвързани и че негативните мисли и чувства могат да ви хванат в порочен кръг. Когнитивната психотерапия обяснява психологическите проблеми, като следствие на неправилна обработка на постъпващата в мозъка информация. В резултат на това, човек прави грешни умозаключения и не може ефективно да управлява своето поведение.

В основата на когнитивната терапия е заложена именно корекцията на тези грешни умозаключения, което позволява да се измени отношението към проблемните реакции и да се поправят поведенческите грешки. Този метод се стреми да ви покаже как да промените тези негативни модели, за да подобрите начина, по който се чувствате и мислите. За разлика от някои други терапевтични методи, CBT се занимава с настоящите ви проблеми, вместо да се фокусира върху проблеми от миналото ви.

Когнитивния подход към емоционалните разстройства се състои в изменение на отношението на човека към самия себе си и към проблемите, които има. Най -често се използва за лечение на тревожност и депресия, но може да бъде полезен и при други психични и физически здравословни проблеми.