Продължете към съдържанието

Кариерно ориентиране

Професионалното ориентиране е движение, създадено в отговор на огромен социален и демографски проблем още в началото на XX век. В последствие започва активно да се развива направлението „Кариерното консултиране”, което към днешна дата се е превърнало в една необходима академична и практическа дисциплина.
Според SHRM (Society for Human Resource Management) кариерното консултиране е „напътстването на личности в процеса на кариерно планиране и вземане на решения за кариерата чрез осигуряване на подкрепа от страна на кариерния консултант за вземане на информирани решения относно изборът на образование или професия”.

Консултирането като ориентир:

Или как човек може да разбере какво и как да търси, спрямо собствените си интереси!
В отговор на зараждащата се нужда от изясняване на кариерния път се появява консултирането, а под “консултиране” се разбира процесът, в рамките на който специализирано лице (кариерен консултант), предлага съдействие в съответствие с много методична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе по-добри решения за професионалния си и личен живот. Основата, на която се базира съвместната работа в съюза кариерен консултант – клиент е изследване на мотивацията и способностите, които са предикат за достигане на високи постижения в конкретна сфера. Само по себе си кариерното консултиране е динамичен междуличностен процес, който има за цел не да учи, а да съдейства за разработването на успешно поведение, план за действие и оптимална употреба на силните страни на всеки индивид. Идеята е клиентът да получи актуална информация относно търсенията и предпочитанията на работодателите, както и да подобри собствените си разбирания и нагласи.
     Или иначе казано: Сътрудничеството с кариерен консултант може да Ви подкрепи в процеса на избиране на подходяща за Вас позиция, като Ви помогне за идентифициране на възможностите и потребностите Ви и Ви даде ценни насоки за ориентиране на пазара на труда.

Помощ в различни направления

Консултантът не обучава, а помага!
Кариерният консултант приема ролята на съветник, чийто фокус е оказването на професионално съдействие в различни области на компетентност до създаването на индивидуален план за действие, насочен към по-добро презентиране по време на интервюта, справяне със стресови ситуации и максимално използване на потенциала. Като това са само част от дейностите на консултанта и тяхното комбиниране зависи от всеки отделен случай и спецификата му, както и от желанията на самия клиента.
Предоставяните от кариерните консултанти услуги могат да бъдат най-разнообразни, като в зависимост от конкретния случай могат да включват част или всички от изброените:
– установяване на професионалната среда, в която участниците в програмата за кариерно консултиране искат да се развиват оттук нататък;
– идентифициране на уменията, които най-добре биха ги “продали” на следващите работодатели;
– идентифициране на компании, които представляват интерес за бъдещо професионално развитие;
– проучване на тези компании и на индустриите, в които работят, на ключовите фактори за успех в тези индустрии, както и на това как би се развивал съответният бизнес в следващите години;
– насоки за активиране на мрежата от контакти;
– насоки за това как хората да се представят на компаниите;
– насоки за това как хората да проведат успешно интервю, да преговарят за заплата и пр.

Странични ефекти от индивидуалното кариерно консултиране:

· Научавате и откривате повече за себе си –Кои са вашите силни страни, области за развитие, индивидуални характеристики, ценности, желания и мечти;
· Разбирате кои са вашите вътрешни водачи – онези (често скрити) неща, които определят изборите ни, нещата, които харесваме, нещата, към които се стремим и които ни вълнуват и изпълват живота ни със смисъл;
· Придобивате нови знания и умения за това как вземате решения;
· Упражнявате умението да общувате и разбирате по-добре себе си, да сте уверени и спокойни в комуникацията си с авторитетите.

Българският скептицизъм

В България услугата кариерно консултиране все още добива популярност предвид засиленото ниво на безработица в страната и нарастващия “глад” за таланти в определени бизнес сектори. Хората са все още скептични по отношение на приложимостта на подобен вид консултация, тъй като е трудно да се измери възвращаемостта на вложените средства, за разлика от обученията например. Въпреки това много от тях се осмеляват да прекрачат собствените си предубеждения и да концентрират усилията си по посока на своето развитие. Някои дори успяват да визуализират отдавна потискани мечти за бъдещето, които са отлагали с години поради една или друга причина.
Работа, която не носи удовлетворение, а присъства само като ангажимент натоварва психиката и тялото и не носи необходимото удовлетворение и баланс. Именно чрез кариерното консултиране човек може да разбере какво и как да търси спрямо собствените си интереси, възможности и копнежи и същевременно да отговаря на изискванията на компаниите.
В крайна сметка, ако не можем да променим ситуацията на пазара и работодателя, можем да променим нашите собствени нагласи и поведения, за да постигнем търсения резултат – изборът е наш!

Свържете се с Психологичен кабинет S.O.V.A. за записване за професионално кариерно ориентиране!