Събития

Кампания: Семейни Отношения

Кампанията е свързна със семейно консултиране и консултиране на двойки.

В рамките на кампанията:
* Веднъж седмично.
* Екип от семейни психолози/психотерапевти.
* 45-60 минутни сесии
* 5 срещи (3 безплатни)

Кампанията е активна ограничен период от време!

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност.

Според статистиките 50% от браковете завършват с развод, а от останалите – 40% се намират в скалата между лоши и приемливо добри. Въпреки това хората продължават да търсят близост. 80% от разведените се женят в рамките на 3 до 5 години след развода, ⅓ от тези повторни бракове отново завършват с развод.

Ролята на семейния консултант е да даде един нов прочит на отношенията и на поведението на всеки един член от семейството. «Зациклянето» и «въртенето в омагьосан кръг» могат да бъдат преодоляни с помощта на семейната терапия.

Семейството е най-важната част от нашия живот. Често, обаче се появяват сложни ситуации и възникват проблеми, с които сами трудно можем да се справим. Понякога те дотолкова се усложняват, че вземат връх над нас и семейството се разпада, а взаиомоотношенията с близките причиняват болка и страдание.

Семейното консултиране е особен подход, разработен специално за достигане на взаиморазбиране и разрешаване на конфликни ситуации. То е ориентирано към помагане при:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
  Обиди, конфликти и разочарования;
  Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
  Конфликти с родителите или други членове на семейството;
  Конфликти с децата;
  Семейни кризи;
  Възникване на проблеми в интимните отношения;
  Ревност;
  Изневяра;
  Поява на разрив в отношенията;
  Развод и раздяла;
  Откриване на нов смисъл в живота след развод;
  Повторен брак
  и др.

Основно внимание в психологическото консултиране на семейства и двойки се обръща на поддръжката на всеки член на семейството в ситуацията на изменящи се вътресемейни отношения.

За кампанията:
Консултациите се извършват от семеен психолог, съвместно с екип. Това е сравнително нов за България и особено за Варна метод на психотерапевтична работа със семейства и двойки, който позволява един по-разширен и пълен образ на семейната система.

Кампанията е с продължителност до края на юни 2018г.!

(Записването на час,става една седмица предварително)

Записване за консултация със семеен конусултант и рефлексивен екип:

тел: 0888 71 71 43;

e-mail: office@sovapsychologist.com

Facebook: Психологичен кабинет S.O.V.A.

или през контактната ни форма:

Подобни постове:

Leave a Comment