Продължете към съдържанието

ПРОЕКТ-“Изкуството да Бъдеш” – повишаване на психологическата култура

Проектът включва 3 вида изкуство, чрез което да се придаде нов облик на една социално значима, но пренебрегвана тема-психичното здраве.

Проектът се развива по три оси:

1.Картини-изобразяващи чрез метафора 10 психични състояния.

2. Книжка-с къси разкази и поезия, написани от хора сблъскали се с психични трудности.-“Речник на Страданието.”

3. Социални събития. – литературно четене, изложба, socail talk.

Мисията на проекта е да раздвижи обществената ангажираност, спрямо тази важна, но пренебрегната социална реалност.

Проектът е насочен към повишаване на културата, подобряване на знанията и промяна на отношението на обществото ни спрямо психологичните теми посредством художествено творчество.

Проектът включва три основни, взаимносвързани дейности, както споменахме по-горе.

1.Картини-нарисувани от художник в екип с обучен психолог, които метафорично изобразяват 10 психични състояния-депресия, тревожност, паник атаки, обсесивно компулсивно разстройство, шизофрения, хранителни разстройство, пост-травматично стресово разстройство, биполярно разстройство, гранично-личностово разстройство, следродилни състояния.

2. Книжки-събиране на литературни произведения къси разкази, поезия свързани с личните психологични трудности на авторите им, които са от обществото, в което живеем. Редакцията им и издаването им в книга, сборник, който да стане достъпен за широката публика, като ценно пособие за разбиране на вътрешния психичен свят на хората.

3. Социални събития на различни обществени места под формата на литературно четене на произведенията от дейност 2 , изложба на картините от дейност 1. и отваряне на пространство за социално значими разговори и дискусии.

Основната цел на проекта е да раздвижи социалната ангажираност, да разчупи съществуващите социални стереотипи и стигми спрямо тази изключително важна, но сериозно пренебрегната социална реалност.

Специфичните цели по проекта са:

1. Посредством изкуството да се даде гласност и поглед върху онова, което иначе остава невидимо и нечуто в нашето общество.

2.Да се отвори пространство за споделяне и обмяна на опит.

3. Изложбата на картините и разпространяването на книгите да разкрие нови пътища за справяне с някои психични феномени на социума ни.

Екипът, който стои зад “Изкуството да Бъдеш – повишаване на психологичната култура”, е съставен от активно практикуващи психолози – психолозите на Сова, което е важна предпоставка за устойчивостта на проекта.

Проектът е така устроен, че да продължава да въздейства върху обществото дори след приключване на активностите по него. Картините ще бъдат свободно достъпни до публиката, а книгите ще продължават да бъдат разпространявани сред партньори, психолози, психиатри, институти, институции и разбира се широката публика.

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter