Индивидуални клиенти

За първи път посещавате психолог/психотерапевт?

Първата консултация служи за ориентир, както на терапевта, така и на клиента. Продължава 60 мин. и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за клиента и неговия проблем. В края на срещата, терапевтът връща обратна връзка на клиента, изговаря какви според него са вариантите за работа, с каква честота да са срещите и какъв е планът, който предлага за справяне с проблема.

 

Психологичен Център S.O.V.A. работи с индивидуални клиенти върху проблеми и преживявания свързани с:

  • Паник Атаки
  • Депресия
  • Тревожност
  • Ниска самооценка
  • Емоционална нестабилност
  • Загуба
  • Социални проблеми
  • Личностно развитие
  • и др.

 

Консултация се провежда след предварително записан час!

Запишете час за консултация още сега: