Продължете към съдържанието

Индивидуална терапия

Какво означава индивидуална психотерапия? Това е сесия между психолог/психотерапевт и клиент.

За първи път посещавате психолог/психотерапевт?

Първата консултация служи за ориентир, както на терапевта, така и на клиента. Продължава 60 мин. и по време на сесията терапевтът се стреми да събере възможно най-много информация за клиента и неговия проблем. В края на срещата, терапевтът връща обратна връзка на клиента, изговаря какви според него са вариантите за работа, с каква честота да са срещите и какъв е планът, който предлага за справяне с проблема.
 

Център за психология и психотерапия S.O.V.A.  предлага индивидуална психотерапия за проблеми и преживявания свързани с:

 • Паник Атаки
 • Психосоматика
 • Зависимости
 • Депресия
 • Тревожност
 • Ниска самооценка
 • Емоционална нестабилност
 • Загуба
 • Хранителни нарушения
 • Социални проблеми
 • Личностно развитие
 • и др.

Всяка индивидулана психотерапия съдържа потенциал за личното развитие.

Индивидуалната психотерапия се провежда в психологичен кабинет. Това е едно защитено пространство, в което основното е правило е конфиденциалност и свободно споделяне. Осъществява се под формата на лични терапевтични сесии, в които психолог-терапевтът слуша и улавя посланията и потребностите на своя клиент.

Целта на индивидуалната психотерапия е да се постигне разбиране на вътрешния ни свят, както осъзнаване на начина, по който функционираме във външния свят.

Целта също е насочена към подпомагането на клиента при разрешаване на проблема, заради който е потърсил помощ.

В терапията, ние използваме различни подходи на работа, защото нашите психолози и психотерапевти са обучени в различни психотерапевтични школи: когнитивно-поведенческа, фамилна терапия – системен и структурен подход, позитивна психотерапия, психодрама, краткосрочна психотерапия и др.

Индивидуална Психотерапия или Консултация се провежда само след предварително записан час!

Колко време продължава една индивидуална психотерапията?

Това зависи от редица фактори като метода на работа, интензитета на проблем, мотивацията на клиент и др. Средностатистически една индивидуална психотерапия може да се разгърне и да приключи в рамките на 3 до 18 месеца.

 С каква продължителност е една среща?

В рамките на 45-60 минути, с честота обикновено веднъж седмично.

Къде се провеждат индивидуалните сесии?

В Психологичен Център S.O.V.A. – гр. Варна, ул. Александър Дякович 45 или Онлайн.

Как се уговаря графикът на срещите?

Денят и часът се определят от възможностите на двете страни. Час за индивидуална психотерапия може да се запише по следните начини:

Записване на час:
тел.0895 / 76 35 55
e-mail: office@sovapsychologist.com

Запишете час за консултация още сега: