Хестия

Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие. Фондацията е специализирана в: Оценяването и консултирането на деца и семейства; Създаването и адаптирането на инструменти за диагностика и оценяване; Провеждането на специализирани обучения за специалисти. Основните цели на Фондацията са: Насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете. Подобряване на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие. Насърчаване на добри практики в областта на терапевтичната … Продължете с четенето на Хестия