Хестия

Фондация „Хестия” е неправителствена организация, учредена в обществена полза. Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.

Фондацията е специализирана в:

  • Оценяването и консултирането на деца и семейства;
  • Създаването и адаптирането на инструменти за диагностика и оценяване;
  • Провеждането на специализирани обучения за специалисти.

Основните цели на Фондацията са:

  1. Насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социалната интеграция на всяко дете.
  2. Подобряване на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие.
  3. Насърчаване на добри практики в областта на терапевтичната и консултативна работа с деца, техните семейства, образователни и социални институции.
  4. Подпомагане откриването и развитието на потенциала на всяко дете.
  5. Повишаване на информираността на обществото относно детското психично, социално и емоционално развитие.
  6. Стимулиране на научната дейност и повишаване квалификацията на специалисти в областта на детското психично, социално и емоционално развитие.

Официален сайт: http://hestiabg.com/