Продължете към съдържанието

HEAR ME, HERE I`M

1.В едно изречение конкретния социален проблем за децата в България, върху който искаме да работим.

Суицидният риск и неговата адекватна превенция, както и ефективната кризисна интервенция преди и при суициден опит.

2. Аргументи, че този проблем е значим и се нуждае от решение:

Една кратка черна статистика и нека числата говорят:

2014г.: “България е на първо място по самоубийства или опити за такива в цяла Европа.” В страната ни сами край на живота си слагат 1600 души годишно, 20% от тях са деца. – 320 деца годишно!

2015г. „Едно дете на ден опитва самоубийство в България“ Тревожна тенденция е намаляването на долната възрастова граница на самоубийците. Според данни на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), има случаи на 5-6 годишни деца, които посягат на живота си.

2016г.- „Всеки ден в България се правят най-малко осем опита за самоубийство.“

Очертават се няколко зловещи тенденции. Първо, рязко нараства броят на суицидните опити. Второ, намалява средната възраст на самоубилите се българи. Трето, нараства съотношението между броя на успешно реализираните самоубийства и броя на опитите за самоубийства. В ЕС съотношението е между 1:8 и 1:10, а у нас то е вече 1:4. Спешно е необходима адекватна и ефективна превенция.

3. Нашето иновативно решение на този проблем в две изречения:

Приложение (мобилно) “Hear me, Here I`m” за деца от 6 до 18г., които имат суицидни мисли и/или искат да направят опит за самоубийство. В своята същност приложението ще представлява симулация на психотерапевтична среща и ще служи за кризисна интервенция, като отделно към него ще има опция за онлайн група за взаимопомощ.

4. Как работи предлаганото от нас решение:

Емилия Сотирова: “Още от началото на своята практика работя предимно с млади хора (деца), които идват на психотерапия непосредствено след като са извършили суициден опит.” Решението, което предлагаме е психологично консултиране, психотерапия и кризисна интервенция събрани през един иновативен прочит и адаптирани към сегашната технологична реалност. Специално разработена методика, която да симулира кризисната интервенция, която би извършил един психолог и след това предоставяне на възможност за жива консултация. В приложението е предвидено да има група за взаимопомощ, в която да могат да комуникират през една анонимност деца, които имат нужда да споделят как се чувстват. Решението е в това да се предостави пространство, в което детето да има възможност свободно да изрази своите чувства и преживявания, без да изпитва вина, без да го съдят. Това ще направи децата по-открити, по-уверени, по-устоичиви, защото ще знаят, че не са сами и има към кого да се обърнат, когато имат нужда от подкрепа.

5. Основните целеви групи на нашето решение и какъв е приблизителният брой на децата, които обхващат.

Основна целева група на мобилното приложение „Hear Me, Here I`m“ са деца от 6 до 18 г. Хипотетично, обхватът включва всички деца на тази възраст, които имат мобилен телефон. Предвид технологичното време, в което живеем може да се продполага, че всяко дете в училище има телефон, което значи, че потенциалното достигане е – 614 222 деца, което е общият брой на “УЧАЩИ ПО ГРУПИ КЛАСОВЕ И ПОЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА”, според Националния Статистически Институт. Отделно целеви групи ще са: – Психолози, Психиатри, Педагози и други обучени лица, които ще могат да закупуват специално разработената методиката, която стои зад приложението (то е безплатно), за да могат да практикуват и помагат през нея.

6. Как животът на едно дете от нашата основна целева група ще бъде пряко подобрен в резултат от нашата работа:

Ще ви разкажем една лична, въображаема история на едно дете, за да демонстрираме ефекта от нашата дейност:

“-Здравей, Мария. Тук съм. Чувам те. Разкажи ми, какво преживяваш?

– Здравейте, напоследък мисля единствено за това как искам да умра. Не очаквам нищо хубаво от този живот, нищо хубаво и не се очертава и просто искам всичко да свърши вече. Чувствам се ужасно.

-Мария, за да мога наистина да разбера какво се случва с теб би ли ми казала кое е това, което най-силно те тревожи и най-силно те кара да се чустваш така, както описваш?

-Животът ми изведнъж се преобърна. Майка ми ме нервираше и един път просто не се сдържах и я ударих , разбрах че съм направила огромна грешка и че тя надали щеше бъде простена.Имам огромни проблеми с нашите..

– Мария, това че се свърза с мен е от голяма значение в такъв тежък за теб момент. Искаш ли заедно да изградим твоя спасителен план?

-Да. Имам нужда от подкрепа. Искам да си върна предишния живот, искам да съм щастлива отново.”

7. Точно какво и как ще измерваме, за да преценим дали работата ни води до социалния ефект, който очакваме.

Ще се измерват суицидните опити при деца от 6 до 18г. и ще се измерват на няколко фронта. Единият е потребителското теглене и инсталиране на приложението. Вторият е да се проследи статистиката за суицидни опити през и след годината, в която е пуснато приложението. Третият ще е на базата на реалните срещи-консултации между дете и психолог, за които ще бъдат изписвани протоколи, които ще подлежат на обработка. Ще се взима предвид и обратната връзка от родители, учители и педагози.

8. Кои други организации работят по същия проблем? С какво това, което ние предлагаме, е различно?

В България фокусът и разбирането за превенция на суицидния риск е свързан с „информираност“. Липсва, каквато и да е форма на практическа насоченост и реално предоставяне на помощ, както за децата, така и за възрастните. „Информираността“ може и да върши работа на нас специалистите и дори до някаква степен на близките на хора със суицидни мисли и опити, но е абсолютно безполезна за хората, които страдат, които са в депресия, които имат нужда да бъдат чути, да знаят, че не са сами и че са значими за някого. А не е ли именно към тях насочена превенцията? В световен мащаб съществуват няколко приложение, които наподобяват по предназначение „Hear me, Here I`m“, тоест са с практическа, терапевтична насоченост, не само теоритична информираност. Това са: TalkLife -You’re Not Alone; Prevensuic; Suicide Safety Plan; Stay Alive HS Suicide Prevention App; Suicide Safe; Нито едно от тях обаче не е специално проектирано за деца, каквото ще бъде “Hear Me, Here I`m“.

9. Как ще развиваме нашата идея, така че да подобрим живота на колкото е възможно повече деца в бъдеще:

Планът не е успоредно с пускането на приложението на пазара да се организират Информационни срещи във възможно най-много училища в България, където да се презентира приложението пред децата и да им се разкрие тази нова възможност да помогнат да себе си и да се почувстват подпомогнати. Освен това, разбира се, ще е придружено и от рекламна кампания, която да е насочена, както към децата, така и към специалистите, учителите, родителите.

10. Колко деца смятаме, че ще обхваща дейността ни през 2021 г. (т.е. след 5 години)?

Хиляди. Това вярване е на базата на данните от Националния Статистически Институт за децата в училищата и на интернет справката за форумната активност по тази тема и нейното търсене.

12. Необходимо финансиране за реализирането на Проект “HEAR ME, HERE I`M”:

Индивидуални дарения  Корпоративни дарения и спонсорство  Инвестиции (кредит или собствен капитал)  Други
Капитал необходим за проекта : 37 000лв

13. Накратко основните планирани дейности по реализацията на тази идея:

-Разработване на методика. Изисква събирането на екип от психолози и изработване на специфична, работеща конкретно със зададения параметър (суицидност).

– Изработване на мобилно приложение

– Разпространиение. Маркенинг.

14. Кога и как се роди идеята, която предлагаме днес?

Емилия Сотирова: “През 2013г. прочетох статия за дете, което е направило опит за самоубийство и започнах да се интересувам повече от това какво се прави в посока предотвратяване на подобни случаи. През 2014г. посветих магистърската си теза на тази тема: „Превенция на суицидния риск.“, като за нея изготвих специална анкетна карта, която да измери: -Ниво на информираност.
-Нагласа спрямо информираността. -Нагласа за превенция при деца от 14 до 18г. Резултатите бяха, че децата са достатъчно информирани по темата, но темата стои като “табу” в семействата им и те нямат пространство, в което да отработват емоциите си. Сега сме 2017г. и в работата си като психолог често имам консултации с деца със суициден опит. По време на една от консултациите ми се роди идеята за приложението „Hear Me, Here I`m“.”

Целевата ни група НЕ са болни деца, не са изоставени деца, не са деца от малцинствата. Това са здрави деца с житейски проблеми, които им носят изключително голямо психическо напрежение. Те имат изключителния шанс да пораснат, да се развиват, да се учат, да се реализират, да бъдат успешни, но..няма кой да ги подкрепи, когато са в криза, когато имат нужда да им се обърне внимание. Точно, затова решението ни е насочено към тях- защото имат бъдеще, защото са бъдещето. Зловеща е перспективата, че все повече деца правят подобни опити и то на все по-крехка възраст. Каква ще е статистиката след 5 години? Проблемът със сиуцидните опити се задълбоча с всяка изминала година, а до момента не е приложено качествено, реално ориентирано към практическата употреба, решение.

16. Екип по проекта:

Емилия Сотирова – психолог, психотерапевт, семеен консултант

Светлана Сотирова– психолог, психотерапевт.

Силвия Николова-счетоводител.

17. Какви стъпки вече сме предприели, за да реализираме идеята си:

Поставени са основите на методиката. – Направено е проучване и допитване за ценността на идеята и нейната актуалност. -Събран е екип от психолози, които са готови да започнат работа по проекта. -Изготвен е план за действие и са определени основните цели и задачи по проекта. – Определени са зони, където ще е важно да се обърне специално внимание. -Създадено е работно лого на приложението “Hear Me, Here I`m”.

Вярваме в ефективността на проекта и че това е начинът да се достигне до децата и да се направи наистина нещо за тях, а не просто да се маркира ангажираност, когато те имат нужда от подкрепа.

 

Инвестиции/Спонсорство/Дарения свързани с проект “HEAR ME, HERE I`M”:

С.О.В.А. ДЗЗД
IBAN: BG30BUIN95611000585912
АЛИАНЦ БАНК
Основание за плащането: Проект “HEAR ME, HERE I`M”
За връзка с центъра и психолозите:
Психологичен Център S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVA)