Продължете към съдържанието

Групи за взаимопомощ | Психологичен кабинет S.O.V.A. | Психолог Варна

Какво e група за взаимопомощ?

Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора с общ проблем. Когато споделят личните си истории един с друг, в присъствието на специалист психотерапевт, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Обединени от общия проблем и напътствани от терапевт, те разбират, че не са сами, че има и друг като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога.
* Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.

Какво намират хората в групата за взаимопомощ?

Чрез себеразкриване, членове споделят своите истории, чувства, проблеми и начините си на  възстановяване. Те разбират, че не са сами, те не са единствените, изправени пред проблема. Това намалява усещането за  изолацията. Хората  разбират, че има и други като тях, които им оказват подкрепа. Членовете имат своята социална среда и място, където може да се почувстват защитени.   Това е начин, по който всеки може да намери своето изцеление в Групата за взаимопомощ.

Ползите от участието в групи за взаимопомощ могат да включват:

 • редуциране на чувството за самота и изолация;
 • придобиване на чувство за контрол над ситуацията;
 • подобряване на уменията за справяне в тежки ситуации;
 • възможност за споделяне открито и честно на чувствата си;
 • намаляване на стреса, депресията или тревожността;
 • разработване на по-ясна представа за това какво да очакваме от ситуацията;
 • практически съвети или информация за възможностите за лечение;

Видове групи за взаимопомощ :

 •  за борба срещу рака;
 • за паник атаки
 • за депресия
 • за зависимости – от алкохол, наркотици, хазарт;
 • за разводите;
 • за страдащите от депресивни разстройства;
 • за болни от СПИН или носители на ХИВ-вируса;
 • за болестта на Алцхаймер;
 • за хранителните разстройства;
 • за родителите на жертви на самоубийство;
 • за хората с увреждания;
 • за загубата на близък човек;
 • за хора със затруднения в половото общуване;
 • за болестта на Хънтингтън;
 • за осиновяването на деца;
 • за жертви на домашно насилие
 • и др.

Всяка група установява свои норми и правила, както и график на предстоящите срещи. Към задължителните правила се отнасят: уважение към чувствата и мненията на останалите, посещение на срещите без предварителна консумация на алкохол или употреба на наркотици.

Всеки може да бъде изправен пред сериозна трудност в живота си – трудно лечимо заболяване или житейска несгода. В такава ситуация всеки трябва да мобилизира силите си и да намери решение на проблема. За целта може да помогне и включването в подходяща група за подкрепа, водена от добър психолог.

Свържете се с Психологичен кабинет S.O.V.A.-Варна за запитване за група.