Продължете към съдържанието

FROG Family Change Game

Име на проекта* FROG Family Change Game
 1. Кратко описание на идеята ни:

Идеята ни тръгна от желанието ни да помогнем на колкото се може повече семейства да променят и подобрят взаимоотношенията си. Предизвикахме се да измислим начин това да се случи по един много достъпен и много иновативен път.  Семейна терапия разглежда семейството като система от различни части. Промяна на някоя част от системата ще задейства промени във всички останали части. Стигнахме до решението, че подобна промяна може да бъде “внедрена” в семейството посредством специално разработена от фамилни консултанти и терапевти, настолна игра, която да помогне на семейството:

-да комуникират по-добре,

-да подобрят начините си на взаимодействие,

-да идентифицират и решат конфликти.

– да помага на цялата семейна единица да функционира по-добре.

– да сплоти семейството.

-да разработи нови стратегии на поведение.

Идеята ни е семейството да премине през своята метаморфоза в домашна обстановка, като по този начин се преодоляват защити и механизми възпрепятстващи терапевтичния процес.

 1. Дефиниране на проблема / необходимостта:

През последните години опитът на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е от изключителна важност и че огромен процент от суицидните опити, психичните заболявания и житейските кризи са в следствие на проблеми в семейството.

Конкретните области на действие на семейната терапия включват:

 • Семейни взаимоотношения и промени в семейния живот.
 • Трудности на родителството.
 • Психическо здраве на децата и юношите.
 • Психическо здраве на възрастните.
 • Поведенчески проблеми при децата и юношите.

Семействата обаче, поради различни причини, често изпитват сериозна трудност да отидат на терапия, затова ние като специалисти можем да направим, така че терапията да влезе в техния дом и по този начин да помогнем на много семейства в нужда.

 1. Какъв продукт или услуга предлагаме:

Настолна игра с терапевтичен ефект – FROG Family Change Game, съобразена с това, че щом семейството изпитва трудност да дойде на терапия, то ние като специалисти можем да направим, така че терапията да влезе в техния дом. Играта е проектирана, така че да решава някой от най-често срещаните проблеми и кризи в семействата и води до положителна промяна във взаимоотношенията между членовете, като в същото време запазва елемента на игра и забавление.

На този етап е започната работа по дизайн, ключови елементи и компоненти на играта, психотерапевтичните цели и опорни точки. Инструкции и правила за играене. Работи се и върху логото и името на играта.

В България и в световен мащаб, все още не е разработена подобна игра-терапия.

 1. Целева аудитория / група:

Потребители на тази игра ще са всички семейства. Тя ще се разпространява от психолози, психиатри, психотерапевти, учители, педагози, логопеди и други специалисти. Ще се предлага в училища, детски градини, книжарници, магазини за играчки и настолни игри и други.

Вниманието лесно може да бъде привлечено чрез реклама, информационни срещи, конференции, семинари, обучителни курсове.

Тази игра ще е нещо различно, нещо достъпно и нещо полезно. Нещо, което можеш да вземеш със себе си в къщи и да промениш всичко през играта.

 1. Предпроектни проучвания:

Направено е проучване чрез кратка анкета.  Попитани са 100 души- 1. Разбирате, че е създадена настолна игра за решаване на семейни проблеми.
А). Ще искате да разберете повече за играта.
Б). Веднага ще я намерите и ще си я купите.
В). Няма да проявите никакъв интерес.

2. Съгласни ли сте, че настолна игра би могла да промени нещо в семейството Ви?
А). Да, съгласен съм.
Б). Не съм сигурен.
В). Не съм съгласен.

3. Бихте ли препоръчали подобна игра?
А). Да, бих.
Б). Не знам
В). Не, не бих. .

Резултатите от анкетата показват, че 90% анкетираните биха проявили интерес, ако разберат, че е създадена подобна игра. 70% смятат, че такава настолна игра би могла да промени нещо в семейството им. 70% биха препоръчали подобна игра.

 1. Екипът ни:

Емилия Сотирова –Психолог. Семеен консултант. Магистър – „Психологично консултиране“. Обучения в три отделни школи: КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОДРАМА и ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ.

Светлана Сотирова – Психолог- с над 24 години опит. Магистър- „Психология“. От 1993г. до 02.2016г.-”ЛАБОРАТОРИЯ ВАРНА” към “Институт по психология”– МВР – г.София. Психолог, Началник на група. Обучения в две отделни школи:КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ и ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОДРАМА и ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ.

Силвия Николова – Счетоводител, Бакалавър „Счетоводство и Контрол“, опит във финансово счетоводни дейности-8 години.

 1. Финанси:

Каква инвестиция ни е необходима, за да започнем? Какви ще бъдат текущите ни разходи през първия период? А приходи? Кога очакваме да достигнем момента в който, приходите ще надвишават разходите ни? На какви допускания – видове и брой клиенти, средна цена и пр. –  се основава нашият финансов план?

 • 50 000лв. инвестиция.
 • Ориентировъчна цена за изработка на игра 1бр. – 50-90лв.

Текущи разходи – комисионни, комунални, маркетинг.

Примерна цена за готова за продажба игра – 190лв.

Допускаме, че през първата година от пускането на играта на пазара, приходите ще покрият инвестицията. На базата на брой клиенти- детски градини, училища, психологически кабинети и др. в цялата страна. Играта ще може да се разпространява и чрез онлайн магазин.

 • Дългосрочни цели:

Какви дългосрочни цели си поставяте?

В перспектива целите ни като екип и като център са:

Разширяване на обхвата на дейността на Психологичен Център S.O.V.A.

Развиване на базата, ресурсите и капацитета на центъра.

Наемане на служители.

Обучаване на кадри – психолози.

Работа по проекти свързани с психологичната култура и психичното здраве в България.

В бъдеще се стремим към надграждане на това, което вече сме изградили, усъвършенстване на моделите на работа  и създаване и развитие на това, което си представяме като визия и функция на центъра.

Инвестиции/Спонсорство/Дарения свързани с проект FROG Family Change Game:

С.О.В.А. ДЗЗД
IBAN: BG30BUIN95611000585912
АЛИАНЦ БАНК
Основание за плащането: Проект FROG Family Change Game
За връзка с центъра и психолозите:
https://sovapsychologist.com/kontakti/

Психологичен Център S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVA)