Продължете към съдържанието

Фамилна Терапия

Системно фамилно консултиране и терапия е психотерапевтичен метод, който работи както с цялото семейство, така и с отделни негови членове, но в контекста на семейството, в което живее. Разглежда фамилията като система, която има свои правила, граници и умее да се саморегулира сама и има много специфична динамика.

Семейната терапия поставя ударението върху взаимоотношенията и общуването между семейните членове. Всеки семеен член има относително постоянна роля в семейната система. Затова в системната фамилна терапия се акцентира върху взаимодействието и комуникацията вътре в семейството, а не върху симптома на отделните негови членове.

Фамилното консултиране е подходящо при:

 • Отсъствие на взаиморазбиране;
 • Наличие на специфични проблеми, които засягат психологическото здраве на семейството,
 • Обиди, конфликти и разочарования;
 • Дисхармония в съпружеските взаимоотношения;
 • Конфликти с родителите или други членове на семейството;
 • Конфликти с децата;
 • Семейни кризи;
 • Поява на разрив в отношенията;
 • Развод и раздяла;
 • Откриване на нов смисъл в живота след развод;
 • Повторен брак.