Продължете към съдържанието

Совата Емилия Сотирова – в TEDxVarna

На 26.01.2019г. – Емилия Сотирова, психолог и семеен консултант в Психологичен Център S.O.V.A., беше talker в TEDxVarna!

Нейната тема:

“И аз имам думата” – Тялото: изгубеният свят/ “May I have the word!?”- The Body: а lost world

Какво е психосоматиката? И Откъде идват болестите?

По данни на СЗО от 38 до 42 % от всички пациенти, посещаващи кабинетите на лекари, се отнасят към групата на психосоматичните болни.
Сократ казва: „Неправилно е да се лекуват очите без главата, главата без тялото, също така, както тялото без душата-психиката”.

Психосоматиката е опит чрез физиологически способ да се решат психологически и социални проблеми.

В практиката си, след десетки случаи и в личния си живот, след достатъчно ходене по лекари, съм се убедила, че всяка болка на тялото „казва“ нещо. Разбирайки какъв е конфликтът във въвтрешния ни свят и „чувайки“ посланието на болестта, ние лекуваме тялото.

What is psychosomatics? And where do illnesses come from?
According to WHO 38-42% of all patients visiting health practices, fall into the category of psychosomatically ill.
Socrat says: “It is wrong to heal the eyes without the head, the head without the body, and the body without the soul-the psyche.” Psychosomatics is an attempt to deal with psychological andsocial problems through the physical world.
In my professional practice, after dozens of cases, as well as in my personal life, after spending countless hours at the doctors, it is clear to me, that each of the body’s pain or ache “says”something. By understanding what the conflict between your inner and outer world is and by hearing the “message” your body conveys through your illness, we heal the body.

Емилия е Магистър по “Психологично консултиране” и с Бакалавър “Психология.”

Тя е обучена в методите на Семейната терапия, Когнитивно-Поведенческа терапия и Психодрамата. Има опит във воденето на фокус- групи, тренинги и уъркшопи.

Емилия има дългогодишен опит в работата с юноши, двойки и семейства с проблеми като психосоматични симптоми, депресия, тревожност, емоционалнанестабилност, емоционална зависимост, загуба или раздяла, несигурност, семейни и работни проблеми, стрес, зависимости и други. Тя е един от основателите на Психологичен
Център СОВА- Варна и практикува в центъра от 2015, като психолог, психотерапевт и семеен консултант.

Emiliya has a Bachelor’s degree in Psychology and a Master’s Degree in Psychological Counsellingfrom Varna Free University in Varna, Bulgaria. She is a trained psychologist in family counseling , cognitive-behavioral psychotherapy and Psychodrama. She has experience in guiding focus groups and conducting trainings and workshops. Emiliya has a wide range of experience, working
with young people, couples and families with issues such as psychosomatic symptoms, depression, anxiety, emotional instability, emotional dependency, separation or loss, uncertainty, family problems, workplace issues, stress, addictions and others.
She is one of the founders of Psychological Center S.O.V.A. (Suggesting the Opportunity to View Answers) in Varna, Bulgaria, and has been working in the center since 2015 as a psychologist, psychotherapist and family consultant.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *