Светлана Сотирова – Психолог/Психотерапевт Варна

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯПсихолог- над 24 години опит. Работи с МЕТОДИТЕ на:

-КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП.
ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към Институт позитивна психотерапия, с Д-р Арно Ремерс, Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия, Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия.
ПСИХОДРАМА (първа година, начало 2017г.) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.
ЗА КОНТАКТ:
тел: 0888 412 600

Академична биография:

1986-1991г.- Софийски Университет ” Климент Охридски”, специалност психология, магистърска степен.
Допълнителни обучения:
2012г.СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛот “SOCOPOL”
2010г. –МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ първа и втора част към “Български институт по зависимости”.
2009г.--КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ към “Кли Пси” гр. Варна., с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия.
2008г.-ОРИЕНТИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИЯ към Център за психологически изследвания и консултации – гр. София.
1994г.- NLP (Невро-лингвистично програмиране)– с обучители от Санкт-Петербургски Медицински Институт.
13391458_281293872219097_2840067625051839732_o

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

2016г.-Конференция “Покана за среща..пътища” към Институт по Психодрама, “Бернахард Ахтерберг”.
2015г. -„Crisis negotiation course” ( „Водене на преговори”) – Federal Bureau of investigation, (FBI), U.S.Department of justice.
2014г. -„ Новият Полицейски Лидер” – „ Лидерски стил и мотивация” и „ Подбор и кариерно развитие”
2010г. -Когнитивно –поведенческа терапия при хипохондрия, КПТ при обсесивно-компулсивно разстройство и КПТ при прости фобии – организирани от БАКПП – с обучители – prof. Paul Salkovskis и Paul Wheble, King`s College London Проекти.
2007г. -Участие в 4-th International Medical Hypnosis Congress – Istanbul
-Обучител в специален курс за обучение на дознатели за работа с непълнолетни и малолетни участници в досъдебното производство с основна тема „Разследване на престъпления, извършени от непълнолетни”.
2006г. -Участие в 5-та Национална конференция по позитивна психотерапия с тренинг – семинари.
-Участие в 7-th International Training Seminar of Positive Psychotherapy – in Wiesbaden, Germany.
2004г. -Участие в тренинг- семинар и обучени:” Супервизия на случаи при деца и възрастни”
2003г. -Участие в 4-th International Training Seminar and 3-th International Conference of Positive Psychotherapy – гр. Варна

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

-Индивидуално и семейно консултиране.
-Психодиагностика и професионален подбор.
-Организационно консултиране.
-Управление при кризи и кризисна интервенция.
-Лектор и обучител. Теми като:
 • Устойчивост на стрес : Стрес. Копинг стратегии за справяне със стрес. Разпознаване и разбиране на реакции на стрес.
 • Психосоматика.
 • Синдром на професионалното изпепеляване. Същност и превенция
 • Техники за управление на стреса. Психологично подпомагане след ПТСР.
 • Първа психологическа помощ при критични ситуации.
 • Стрес и здраве /начинът на мислене и отношението ни към стреса/
 • Ефективна комуникация.
 • Невербалните послания – източник на информация за актуалното състояние на хората.
 • Овладяване на гнева в конфликтни ситуации. Управление и контрол на емоциите.
 • Емоционална интелигентност като способ за изграждане на успешен модел на поведение.
 • Психология на лъжата.
 • Психологически аспекти на тероризма.
13403956_281297888885362_6007602143571925346_o

Професионално развитие:

От 2016г. -Психологичен кабинет S.O.V.A.-Психолог. Психотерапевт Варна
От 1993г. до 02.2016г. (23 години стаж)-”ЛАБОРАТОРИЯ ВАРНА” към “Институт по психология”– МВР – г.София. Психолог, Началник на група.

ЗА КОНТАКТ:

Тел: 0888/412 600

Светлана Сотирова

Психологичен кабинет S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVa)