Светлана Сотирова – Психолог/Психотерапевт Варна

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯПсихолог във Варна с активна практика от 1992г. (25години)

Работи с МЕТОДИТЕ на:

-КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП.
ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ към Институт позитивна психотерапия, с Д-р Арно Ремерс, Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия, Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия.
ПСИХОДРАМА (начало 2017г.) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.
ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия. (първа година)
Светлана Сотирова

Психолог Варна

ЗА КОНТАКТ:
тел: 0888 412 600

Академична биография:

1986-1991г.- Софийски Университет ” Климент Охридски”, специалност психология, магистърска степен.
Допълнителни обучения:
2012г.СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛот “SOCOPOL”
2010г. –МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ първа и втора част към “Български институт по зависимости”.
2009г.--КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ към “Кли Пси” гр. Варна., с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия.
2008г.-ОРИЕНТИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИЯ към Център за психологически изследвания и консултации – гр. София.
1994г.- NLP (Невро-лингвистично програмиране)– с обучители от Санкт-Петербургски Медицински Институт.
13391458_281293872219097_2840067625051839732_o

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

2016г.-Конференция “Покана за среща..пътища” към Институт по Психодрама, “Бернахард Ахтерберг”.
2015г. -„Crisis negotiation course” ( „Водене на преговори”) – Federal Bureau of investigation, (FBI), U.S.Department of justice.
2014г. -„ Новият Полицейски Лидер” – „ Лидерски стил и мотивация” и „ Подбор и кариерно развитие”
2010г. -Когнитивно –поведенческа терапия при хипохондрия, КПТ при обсесивно-компулсивно разстройство и КПТ при прости фобии – организирани от БАКПП – с обучители – prof. Paul Salkovskis и Paul Wheble, King`s College London Проекти.
2007г. -Участие в 4-th International Medical Hypnosis Congress – Istanbul
-Обучител в специален курс за обучение на дознатели за работа с непълнолетни и малолетни участници в досъдебното производство с основна тема „Разследване на престъпления, извършени от непълнолетни”.
2006г. -Участие в 5-та Национална конференция по позитивна психотерапия с тренинг – семинари.
-Участие в 7-th International Training Seminar of Positive Psychotherapy – in Wiesbaden, Germany.
2004г. -Участие в тренинг- семинар и обучени:” Супервизия на случаи при деца и възрастни”
2003г. -Участие в 4-th International Training Seminar and 3-th International Conference of Positive Psychotherapy – гр. Варна

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

-Индивидуално и семейно консултиране.
-Психодиагностика и професионален подбор.
-Организационно консултиране.
-Управление при кризи и кризисна интервенция.
-Лектор и обучител. Теми като:
 • Устойчивост на стрес : Стрес. Копинг стратегии за справяне със стрес. Разпознаване и разбиране на реакции на стрес.
 • Психосоматика.
 • Синдром на професионалното изпепеляване. Същност и превенция
 • Техники за управление на стреса. Психологично подпомагане след ПТСР.
 • Първа психологическа помощ при критични ситуации.
 • Стрес и здраве /начинът на мислене и отношението ни към стреса/
 • Ефективна комуникация.
 • Невербалните послания – източник на информация за актуалното състояние на хората.
 • Овладяване на гнева в конфликтни ситуации. Управление и контрол на емоциите.
 • Емоционална интелигентност като способ за изграждане на успешен модел на поведение.
 • Психология на лъжата.
 • Психологически аспекти на тероризма.
13403956_281297888885362_6007602143571925346_o

Професионално развитие:

От 2016г. -Психологичен кабинет S.O.V.A.-Психолог Варна, Психотерапевт Варна

От 1993г. до 02.2016г. (23 години стаж)-”ЛАБОРАТОРИЯ ВАРНА” към “Институт по психология”– МВР – г.София. Психолог, Началник на група.

ЗА КОНТАКТ:

Тел: 0888/412 600

Светлана Сотирова – психолог Варна

Психологичен кабинет S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVa)

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter