Продължете към съдържанието

Светлана Сотирова – Психолог/Психотерапевт Варна

 

 

„Никога няма да прекосиш океана, докато не се осмелиш да изгубиш брега от очи.“ –

Христофор Колумб.

5/5

КВАЛИФИКАЦИЯ

ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ

Системна и структурна фамилна терапия към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия. 

ПСИХОДРАМА

Психодраматист към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.
 

ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

към Институт позитивна психотерапия, с Д-р Арно Ремерс, Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия, Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия.

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ

към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП. 

ОБРАЗОВАНИЕ:

1986-1991г.- Софийски Университет ” Климент Охридски”, специалност Психология, магистърска степен.

Години опит
0 +
Проведени:Обучения и Лекции
0 +
Консултации
0 +
Статии
0 +

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

2012г.СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛот “SOCOPOL  

2010г. –МОТИВАЦИОННО ИНТЕРВЮИРАНЕ първа и втора част към “Български институт по зависимости”.

2009г.--КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ към “Кли Пси” гр. Варна., с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”

2008г.-ОРИЕНТИРАНА КЪМ РЕШЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИЯ към Център за психологически изследвания и консултации – гр. София. 

1994г.- NLP (Невро-лингвистично програмиране)– с обучители от Санкт-Петербургски Медицински Институт. 

Участие в курсове, тренинги, семинари и др. :

2023г.- Системна терапия, базирана на наративите за привързаността – ATTACHMENT NARRATIVE THERAPY, с водещ проф. Арлийн Ветере. – тридневно обучение, организирано от Българска Асоциация по Фамилна терапия

2023г. – Форум „Системни практики“ 2023 и Предконферентен семинар с Жоана Секейра. Организиран от Българска Асоциация по Фамилна Терапия.

2022г. – ФОРУМ „СИСТЕМНА ПРАКТИКА“ 2022организиран от Българска Асоциация по Фамилна терапия.

2022г.- „Улесняване на колективната интелигентност: използване на действени методи в организации и групи“ – семинар, ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“, с водещ Шантал Нев.

2019г. –терапевтична работа с  OH CARDS- Институт Ох карти-България, 40 часа 

2018г.Гещалт терапия, психодрама, системна психотерапия – среща“ – Георги Антонов Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг – 18 часа +

2016г.-Конференция “Покана за среща..пътища” към Институт по Психодрама, “Бернахард Ахтерберг”.

2015г. -„Crisis negotiation course” ( „Водене на преговори”) – Federal Bureau of investigation, (FBI), U.S.Department of justice. 

2014г. -„ Новият Полицейски Лидер” – „ Лидерски стил и мотивация” и „ Подбор и кариерно развитие”.

2010г. -Когнитивно –поведенческа терапия при хипохондрия, КПТ при обсесивно-компулсивно разстройство и КПТ при прости фобии – организирани от БАКПП – с обучители – prof. Paul Salkovskis и Paul Wheble, King`s College London 

2007г. -Участие в 4-th International Medical Hypnosis Congress – Istanbul

2006г. – Обучител в специален курс за обучение на дознатели за работа с непълнолетни и малолетни участници в досъдебното производство с основна тема „Разследване на престъпления, извършени от непълнолетни”.

2006г. -Участие в 5-та Национална конференция по позитивна психотерапия с тренинг – семинари. 

2006г.-Участие в 7-th International Training Seminar of Positive Psychotherapy – in Wiesbaden, Germany. 

2004г. -Участие в тренинг- семинар и обучение:” Супервизия на случаи при деца и възрастни”

2003г. -Участие в 4-th International Training Seminar and 3-th International Conference of Positive Psychotherapy – гр. Варна

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

От 2016г. -Психологичен кабинет S.O.V.A.-Психолог Варна, Психотерапевт Варна

 

От 1993г. до 02.2016г. (23 години стаж)-”ЛАБОРАТОРИЯ ВАРНА” към “Институт по психология”– МВР – г.София. Психолог, Началник на група. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

КАКВО СЕ УЧИ В „УЧИЛИЩЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ“ Ниво I ?:
 1. Въведение и История на Психологията
 2. Теории на Личността I
 3. Теории на Личността II
 4. Детска психология и психология на развитието
 5. Семейни Системи
 6. Теория на Комуникацията – основен лектор
 7. Психология на Лъжата – основен лектор
 8. Невропсихология I
 9. Невропсихология II
 10. Психопатология
 11. Емоционална Интелигентност 
 12. Най-известните теории в Психологията
 • Устойчивост на стрес : Стрес. Копинг стратегии за справяне със стрес. Разпознаване и разбиране на реакции на стрес.
 • Синдром на професионалното изпепеляване. Същност и превенция
 • Техники за управление на стреса. Психологично подпомагане след ПТСР.
 • Първа психологическа помощ при критични ситуации.
 • Стрес и здраве /начинът на мислене и отношението ни към стреса/
 • Ефективна комуникация.
 • Невербалните послания – източник на информация за актуалното състояние на хората.
 • Овладяване на гнева в конфликтни ситуации. Управление и контрол на емоциите.
 • Емоционална интелигентност като способ за изграждане на успешен модел на поведение.
 • Психология на лъжата.
 • Психологически аспекти на тероризма.