Силвия Николова – Финансов Ръководител

Силвия Николова – Финансов Ръководител, част от eкипа на Психологичен Център S.O.V.A. от Февруари, 2017г.


Накратко за нея:

Счетоводителите са сухари!, твърди всеобщото мнение,

но тя като изключение е

изпълнена с добро настроение!

За своите 30 години доста е видяла,

изчела, разбрала и преживяла!

Със своите 8 години опит и стаж,

в Сова тя е нашият верен финансов страж!

Всеки казус решава със замах,

от бизнес срещи и сделки никак не я е страх!

С елка и химикал въоръжена,

всяка стотинка е спестена!

Финансовите въпроси към нея се отнасят

и дава решения дето изнасят!

И да нетипично е да се представя в рими,

но тъй думите са по-забележими!

А за „по-суха“ информация,

виж по-долу в биография!

Биография:

Квалификация:
Бакалавър Счетоводство и Контрол,
С опит във финансово счетоводни дейности-8 години.

Отговорности:

Водене на кореспонденция – входяща и изходяща по изпълнение на проекти; Изготвяне на уведомителни документи по изпълнение на проекти; Координация на дейностите по проекти, Подпомага дейността на ръководителя и другите членове на екипа за управление на проекти; Организира и протоколира работните срещи на екипа по управление на проекти; Водене на кореспонденция с партньорите по проектите; Участва при разработването на документация, избора на изпълнител, комуникация с доставчиците на стоки и услуги по проектите; Изготвя месечни отчети по изпълнение на проектите; Изготвяне на месечна справка по изпълнение на дейности и отработено време; Подпомага членовете на екипа по управление на проекти при отчитане на дейностите по проекти и при изготвянето на междинни отчети.