Ростислав Аврамов – Творчески Ръководител

Ростислав Аврамов – Творчески Ръководител, част от екипа на Психологичен Център S.O.V.A. от Януари 2018.

За него:

Творчески безделник. Обича да пише (отдава му се дори). Доброволец във ферма-приют „Приятели на четири крака“. Някой ден ще напише книга. Или ще колекционира пишещи машини…

Още за него:

“Сериозен добряк. Понякога идваше бос. Разправяше, че обича усещането на твърдата настилка под краката си. Особено в дъжда. Нерядко можеше да бъде забелязан нощем да шляпа чевръсто с големите си стъпала в някоя по-дълбока локва или да наблюдава внимателно седнал на бордюра вадичките вода носещи мърсотията и греха на града далеч към хоризонта….Случваше се и да спи тук.”

Из „Театър Свят“
Ростислав Аврамов