Моника Ройдева – Връзки с обществеността/Главен асистент психолог

Моника Ройдева – Психолог Варна

Академична биография:

2016-2017

Психично здраве: степен Магистър (Msc Mental Health Studies), King’s College London, Institute of Psychology, Psychiatry and Neuroscience, Обединено Кралство. Дипломен проект: Neurological, genetic, psychobiological and physiological biomarkers for pathological dissociation.

2012-2016

Психология и право: степен Бакалавър със сертификат за професионален опит, Plymouth University, Обединено Кралство. Дипломен проект: Empathy in retribution and punishing behaviors.

Професионално развитие:

2018- Психологичен Център СОВА – психолог

2017- Асистент при невропсихиатрично отделение в болница “ST. Thomas Hospital” – Hационална здравна система- Лондон (NHS, LONDON)

2015-2016 Асистент психолог, Дневен център за пациенти с психични заболявания (National Mind)- Бирмингам, Обединено Кралство

2014 Асистент психолог – Стажантска програма при Център за общесвтено подпомагане “Соник Старт”, Балчик

2012-2013 Асистент при проект – Стажантска програма при Д-р Силвия Тербек – Социален психолог, Плимут, Обединено Кралство. Проект: Reducing social stigma in mental health.

Преминати курсове, тренинги, семинари и др.:

  • Семинар/Обучение – тема : Индивидуалност при подкрепа на хора с психични заболявания (Birmingham Mind National Service)
  • Семинар/Обучение – тема : Интервенция при хора със суицидни наклонности (Birmingham Mind National Service)
  • Тематичен Семинар- „Гещалт Терапия, Психодрама, Системна Психотерапия- Среща“
  • Психодрама Семинар – Предизвикателства ( в процеса на подпомагането ) на колективната интелигентност.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ИНТЕРЕС

  • психосоматика
  • психодиагностика
  • ефекти от стреса
  • афективни разстройста
  • психози
  • невропсихология

 

Моника Ройдева отговаря:

Какво съм правила досега с живота си?:

Завърших Магистърска степен с отличия „Психично Здраве“ от King’s College London, с дисертационен проект „Биомаркери при патологична дисоциация“. Получих Бакалавърската си степен „Психология и Право“ (University of Plymouth) със сертификат за професионален опит и отличия за дисертационен проект „Емпатията при наказателни и утешителни поведения“.

Най-голям опит получих междувременно, от стажове в Невропсихиатрично отделение (St. Thomas’ Hospital London), в Дневен център за психологична подкрепа (National Mind Birmingham) и в Център за социално подпомагане (ЦОП Балчик).

Интересите ми в психологическата сфера са многостранни, но най-вече засягащи психосоматика, психодиагностика, ефекти от стреса, афективни разстройста, психози и невропсихология. За мен тялото, ума и духа са неизменно свързани и всяка връзка между тях е интересна и заслужава внимание.

Какво съм направила досега със себе си?:

Успях да поживея в чужбина немалко време и да разбера накрая, че в България си имаме всичко. Намерих баланса между това да си академично и професионално отдаден и да обръщаш внимание и на другото в живота (за мен това е да твориш и да създаваш).

Не успях да намеря място за всички книги, които притежавам (но и не намирам за нужно да спирам да си ги купувам). Научих се да уважавам различнията на хората, да не ги осъждам и да давам помощ тогава когато е всъщност търсена.

А, и планини – много обичам планини.

А пък някой ден:

Това, което правя ще има влияние върху живота на хората.