Моника Ройдева – Връзки с обществеността/Главен асистент психолог

Какво съм правила досега с живота си:

Завърших Магистърска степен с отличия „Психично Здраве“ от King’s College London, с дисертационен проект „Биомаркери при патологична дисоциация“. Получих Бакалавърската си степен „Психология и Право“ (University of Plymouth) със сертификат за професионален опит и отличия за дисертационен проект „Емпатията при наказателни и утешителни поведения“.

Най-голям опит получих междувременно, от стажове в Невропсихиатрично отделение (St. Thomas’ Hospital London), в Дневен център за психологична подкрепа (National Mind Birmingham) и в Център за социално подпомагане (ЦОП Балчик).

Интересите ми в психологическата сфера са многостранни, но най-вече засягащи психосоматика, психодиагностика, ефекти от стреса, афективни разстройста, психози и невропсихология. За мен тялото, ума и духа са неизменно свързани и всяка връзка между тях е интересна и заслужава внимание.

Какво съм направила досега със себе си:

Успях да поживея в чужбина немалко време и да разбера накрая, че в България си имаме всичко. Намерих баланса между това да си академично и професионално отдаден и да обръщаш внимание и на другото в живота (за мен това е да твориш и да създаваш).

Не успях да намеря място за всички книги, които притежавам (но и не намирам за нужно да спирам да си ги купувам). Научих се да уважавам различнията на хората, да не ги осъждам и да давам помощ тогава когато е всъщност търсена.

А, и планини – много обичам планини.

А пък някой ден:

Това, което правя ще има влияние върху живота на хората.