Кристина Кръстева – Психолог, Семеен консултант | Автобиография

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ : Психолог, Семеен консултант във Варна. Работи с МЕТОДИТЕ на:

  •  ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия.
  • КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП.
  • ПСИХОДРАМА (първа година, начало 2017г.) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия

 

„Всеки човек е едно уравнение и аз искам то да бъде решено индивидуално. Две хоризонтални системи „ТАМ И ТОГАВА“ и „ТУК И СЕГА“, свързани чрез ВЪТРЕШНИЯ СВЯТ, създаден от вертикалната психологическа система на индивида, ни изправят пред сложността и уникалността на собствения му РУБИКОН.“ – Кристина Кръстева

Академична биография:

2014 г. Завършена Следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни”,  ВСУ „Черноризец Храбър”.

2013 г.  Дипломиран магистър, специалност Психология, ВТУ „Св. Св Кирил и Методий”.

2011 г.  Следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни” към ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна.

2008 г. Дипломиран магистър на специалността Българска филология, ШУ „ Епископ Константин Преславски”

Ключови квалификации:

  • Участие в обучителен модул на програмата „Детето и неговите симптоми“;
  • „Мъжете, жените и желанието за дете“;
  • „Да станеш майка/ да станеш жена – въпроси на дъщери“.
  • Обучителни модули по психодиагностика за деца и възрастни към OS-България.

 

Снимка на Институт по Психотерапия.

Професионално развитие:

От 2013 г.  Частна практика при консултиране на деца и възрастни.

2012г. – 2015г.  лектор към СОУ „Панайот Волов” гр. Шумен по Психология на престъпното поведение и Екстремална психология.

2011г. – 2013 г. ДЦДУ „Къщичката”, ул. Плиска-18, Нови пазар, Консултиране и диагностична дейност

 2011 г. – 2013 г.  СОУ „Панайот Волов”,ул. Съединение-100, Шумен, Възпитателна и просветна дейност, Училищен психолог.

2005 г. – 2008 г. СОУ „Йоан Екзарх Български”; ул. Преслав 1, Просветна дейност, Учител – лектор по Български език и литература, Основи на журналистиката, Репортерство и Практическа радиожурналистика.

2004 г. – 2005 г. СОУ „Йоан Екзарх Български”; ул. Преслав 1, Просветна дейност, Учител – лектор по Основи на журналистиката.

 

Членство в професионални организации:

  1. Член на Дружеството на психолозите в България, персонален код в Публичния регистър на психолозите – 2015г. BGRP 1269;
  2. Член на Българската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия;
  3. Член на Асоциацията по фамилна терапия.