Женя Радева – Психолог/Психолог-консултант

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ : Психолог, психолог-консултант. Докторант по психология. Работи с МЕТОДИТЕ на:

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ), към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия , с ментор д-р Ирина Лазарова, 3-та година.

Академична биография:

  • ДокторантПсихология,

ВТУ, „Св. Св. Кирил И Методий“, гр. Велико Търново, Зачислена с ректорска заповед РД-10-1965 от 01.12.2018, Обща психология. Подготовка на дисертационен труд „Организационният климат като функция на Емоционалната интелигентност на екипа“ , Научен р-л проф. д-р Е. Бораджиева

  • МагистърПсихолог, Психология
ВТУ, „Св. Св. Кирил И Методий“,  гр. Велико Търново Защитена Дипломна работа на тема: „Емоционалната интелигентност като условие за успешно лидерство“, Научен р-л доц. П. Бургов

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

Публикации: Статия на тема „КЪМ РАЗБИРАНЕТО И КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА: НОВИ МОМЕНТИ“ Статията е подготвена от екип на Българо-американската работна група за онлайн обмен на опит в областта на изследванията на психичното здраве и психопатологията в рамките на Програмата за продължаващо професионално развитие на Дружеството на психолозите в България със съдействието на Американската психологическа фондация, 2016 –2018

Научни публикации от конференции: „Емоционалната интелигентност като условие за успешно лидерство“ и „Емоционалната интелигентност и КПТ в контекста на асертивната комуникация на екипно ниво“

– 2017 г. – Есенен симпозиум по Когнитивно-поведенчска терапия , Варна
– 2018г. – Семинар: „Когнитивно-поведенчска терапия при хронична болка“, лектор Хелън Мак Доналд, София,
– 2018 г. – 48 международен конгрес по Когнитивно-поведенчска терапия , София
– 2017г. – VIII национален конгрес по психология организиран от ДПБ, София
– Практика по програма на МОН в Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с умствени и интелектуални затруднения „Чайка“, гр. Варна
– Преминато обучение по психодиагностика на когнитивни процеси и положен колоквиум. (сертификат)
– 2017 г., VI пролетен институт по психология, Варна, (сертификат)
– Есенен симпозиум по Когнитивно-поведенчска терапия (сертификат)
-Участие в семинар на тема „ Когнитивно-поведенчска терапия при хронична болка“ (сертификат)

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

-Индивидуално консултиране.

-Личностно Развитие

-Емоционална интелигентност.

-Психодиагностика и Професионален подбор.

-Организационно консултиране.

Още важна информация:

Женя Радева е член на Сдружение „Родител-Дете“ – психолог, доброволец. Отговаря за индивидуалните консултации към сдружението и към Сова, благодарение на партньорството между двете организации.