Емилия Сотирова – Психолог, Психотерапевт, Семеен терапевт | Автобиография

БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ :  Психолог, Семеен консултант във Варна.

Работи с МЕТОДИТЕ на:

 ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия. (3 години)

-КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП. (3 години)

ПСИХОДРАМА (първа година, начало 2017г.) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Експредседател на Българска Асоциация по Психотерапия. (втора година)
 
Познания и в трета школа:
-ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ–   „Философия и Практика“ , „Гещалт тепария с арт техники и сънища“. Тематични семинари към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.
 
1. Организиране и водене на тренинг на тема: „Агресията сред юношите”, 2013г.,възраст 15-25г.,целева група-ученици/студенти.
2. Организиране, планиране и провеждане на изследване и лекция на тема:”Превенция на суицидния риск”, 2014г., възраст-15-25г., целева група-ученици/студенти.
3. Организиране, планиране и провеждане на екстперимент и лекция на тема:”Влиянието на музиката върху концентрацията”, 2014г., възраст 30-50г., целева група-професия-пожарникар.
 
Участия и награди:

ЗА 2019г.:

  1. TEDxVarna talk„И аз имам думата“ – Тялото: изгубеният свят/ „May I have the word!?“- The Body: а lost world

2. Тя във ВарнаТя във Варна“ представя активните жени на Варна ЗА 2018г. :

  1. Академия за Родители – “НЕЩАТА СА РАЗЛИЧНИ, ВЕЧЕ ИМАМЕ ДЕТЕ!” – ЕТАПИ И ПРОМЕНИ В СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА

      2.Innovator Varna:

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ -Индивидуална и семейна терапия и консултиране.

-Индивидуална и групова психотерапия: екзистенциални проблеми, конфликти в двойката, психодиагностика, неврози, натрапливости, фобии, зависимости, хранителни разстройства, училище за родители, психосоматични проблеми и др. Аналитична психотерапия, когнитивно-поведенческа, психодрама, арт-терапия.
 
 
-Подбор на кадри, тренинги на трудови колективи .
 
-Организационно консултиране.
 
– Психодиагностика и кариерно консултиране.
 
Умения за работа със: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, хранителни разстройства, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.
 

Професионално развитие:

  • От 2015г.- Психологичен кабинет S.O.V.A – Психолог Варна/ Психотерапевт Варна/ Семеен психолог
  • Стик ЕООД-Психолог. (една година и половина)
  • Председател на „Клуб по Приложна психология“, гр. Варна. (една година)

 

Проекти в S.O.V.A.:

Проект: „Лексикон“ Проект: „Моята история“ Проект: „Оцвети промяната – 21 мандали за..“ Проект: FROG Проект: Hear Me/ Here I`m

Участие в Проекти извън S.O.V.A.:

Проект : Активни за нашия регион Проект: „Влиянието на заобикалящата ни среда и преодоляването на предизвикателствата на живота“

Проект: Обществена трапезария

 

Академична биография:

Магистратура„Психологично консултиране– акредитирана специалност от НАОА.

Стаж и клинична подготовка в Първа психиатрична клиника УМБАЛ СВЕТА МАРИНА в Съдебно-психиатрично отделение.

Защитава Дипломна работа на тема: „Превенция на суицидния риск.“

Бакалавър „Психология“ –акредитирана специалност от НАОА при най-високата възможна 10. (* по лична преценка слива двете последни години от образователното си обучение и така успява да завърши година по-рано.)

Защитава Дипломна работа на тема „Изследване на когнитивните дефицити при болест на Алцхаймер и тяхното влияние върху общото функциониране на личността.“ Наградена с Грамота за отличен успех.

Допълнителни обучения:

2014г.-Практическо обучение в ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, удостоверение.

2013г.-Практическо обучение в „Международна асоциация за застраховани и пострадали при катастрофи”, удостоверение.

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

2019г. – „Въведение в Емоционалната Интелигентност“, BISEI, с водещ Поли Фистолера. 2019г. – „Трансгенерационно (пре)предаване или семейното наследство“, ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“, водещ Шантал Нев. 2019г. – OH CARDS-практика, Институт Ох карти-България, с водещ Розалия Горанова. 2018г. – „Предизвикателства (в процеса на подпомагане) на колективната интелигентност, ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“, с водещ Шантал Нев. 2018г. – „Гещалт терапия, психодрама, системна психотерапия – среща“, Институт „Бернхард Ахтерберг“, с водещ Георги Антонов. 2018г. – Базов тренинг Oh Cards, Институт Ох Карти-България, с водещ Албена Варсано

2016г. – Конференция „Покана за среща..пътища“ организирана от към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.
 
2015г. -„Гещалт терапия с арт техники и сънища“, удостоверение.+“Гещалт терапия-философия и практика“, удостоверение.
 
2014г: -Master Class “Basic PSYWAR Course”, certificate.
 
2013г.: -Тренинг обучение-„Детските кризи-как да ги посрещаме и разбираме?”, удостоверение.
-Master Class “Psychodiagnostics of personality disorders Five Factor Model, MMPI-2, SWAP-200 and PDM”, certificate.
-Мастер-класс „Методология разработки профилактических программ в области здоровья”, сертификат.
-Workshop “Cognitive-Behaviour Therapy for PTSD”, certificate.
-Workshop “Cognitive-Behaviour Therapy with couples and families”, certificate.
-Семинар „Емоционална интелигентност”, сертификат.
-Семинар „Работа с деца и младежи от етническите малцинства”, удостоверение.