Продължете към съдържанието

Developmental Profile 3 – Оценка на детското развитие

Developmental Profile 3
Developmental Profile 3 – Оценка на детското развитие
 17 март – 18 март
от 10:00  до 16:00

DP 3 e от Тестовете на OS Bulgaria ПРЕПОРЪЧАНИ в Наредбата за ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ,С Постановление № 232 от 20 октомври 2017 г.:

DP-3 – Рейтинг скала за оценка на детското развитие.
Developmental Profile 3 e рейтингова скала за оценка на развитието на деца от 0 г. до 12 г. и 11 м. Тя може да се администрира под формата на структурирано интервю с родител или като въпросник, който се попълва от родителя.

Developmental Profile 3 дава възможност за създаване на цялостен профил на развитието на детето, тъй като изследва всички развитийни области:
– Физическо развитие
– Адаптивно поведение
– Социално и емоционално развитие
– Когнитивно развитие
– Комуникация

Скриниг методиката позволява да се идентифицират силните страни на детето, както и неусвоените умения, изоставане в развитието и потребности от насочване към допълнителни специалисти.

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) и се използва за скрининг оценка на нуждите на детето от специално образование.

Developmental Profile 3 е добър помощник в работата на детско-юношеските психолози, училищните психолози и педагогически съветници от началните училища и детските градини. Намира приложение също и в практиката на логопеди, специални педагози, ресурсни учители и ерготерапевти. Социалните работници, възпитателите, педиатрите и всички други специалисти, които работят с малки деца, могат да преминат сертификационно обучение за работа с теста и да внесат в работата си един полезен инструмент.

ОБУЧИТЕЛ:
Севджи Еюбова, клиничен психолог – http://eubova.com/

ЦЕНА:

Обучение за работа с DP-3:

1.     Сертификационно обучение DP-3 (без комплект тест): 360 лв.

2.     Сертификационно обучение DP-3 за млади специалисти до 27г. вкл. (без комплект тест): 252 лв.

3.     Сертификационно обучение DP-3 с комплект тест: 180 лв. – Хестия + 429 лв.= 609лв.

* Младите специалисти, които желаят да закупят комплект тест DP-3, ползват вариант 3.  Условието е да са на възраст до 27 години.

УЧАСТИЕ:
Записването за DP 3 e вече отворено!
Можете да заявите своето участие на:
тел: 0888/ 71 71 43,
e-mail: office@sovapsychologist.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *