Продължете към съдържанието

ДЕКЛАРАЦИЯ за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения по чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права

ДЕКЛАРАЦИЯ

за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения

по чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права

– декларирам, че съм автор/носител на авторското право върху предоставените произведения, във връзка с кампанията на ДЗЗД С.О.В.А. – Речник на Страданието,

и

– Предоставям безвъзмездно изключителните права за свободното им използване (в т.ч., но не само преработване, размножаване, разпространение и публично показване) на ДЗЗД С.О.В.А., ЕИК 176851271, за територията на цял свят за максималния период съгласно ЗАПСП.

                        И

– ДАВАМ разрешение за свободното им използването от ДЗЗД С.О.В.А, ЕИК 176851271, за тяхното публикуване, разпространение и публично показване.