Продължете към съдържанието

„Червен флаг“ – 30 сигнала за непрофесионално отношение на психолог към клиент.

„Червен флаг“ – 30 сигнала за непрофесионално отношение на психолог към клиент.

Добър психолог е много относително понятие, тъй като това дали е добър или лош един психолог не се определя от личните му качества, а от начина му на свързване с клиента и уменията му за работа с процесите в терапията. Освен това, разбира се е много важно да се знае кога говорим за психолог, кога за консултант, кога за терапевт, за да знаем точно как да „оценяваме“ професионализма на дадения специалист, но все пак, въпреки всички относителности и условности има някои неща, които са сигурен знак, че нещо не е, както трябва във връзката „психолог-клиент“. Това са сигнали – червени флагове, за които е важно да внимаваме, когато започваме терапия или се обръщаме към специалист.

30 сигнала за непрофесионално отношение на психолог към клиент:

 1. Говори за другите си клиенти – Конфиденциалността е основно правило в психотерапията. Понякога се случва като терапевти да се позоваваме на опита си с други клиенти, но информацията, която даваме трябва да звучи общо и неконкретно. Но, ако психологът Ви, Ви казва самоличността на другите клиенти, разкрива информация от сесиите си с тях и разказва тяхната история – това е червен флаг. Поверителността е неразделна част от терапията.
 2. Просрочва сесиите – Системно се случва да прекрачва времевата рамка на сесията. Една от важните отговорности на един терапевт е именно да успява да организира терапевтичния процес в определеното за това време. Ако психологът Ви редовно „разтяга“ сесията и не успява да се вмести във времето, независимо дали след това иска да си доплатите или не – това е червен флаг.
 3. Споделя лична информация –- Саморазкриването на психолога може да бъде инструмент в терапията, но трябва внимателно да бъде насочено в полза на клиента и да е под формата на себерефлексия. Саморазкриването се превръща в проблем, когато се извършва прекомерно, до точката, в която сесията се съсредоточава около терапевта, или когато терапевтът разкрие лична информация, която кара клиентът да се чувства неудобно.  Ако психологът Ви говори прекомерно за лични проблеми и/или се себеразкрива често без никаква терапевтична цел -това е червен флаг.
 4. Говори повече в сесията или изобщо не говори – Важен момент в терапията е моментът, в който като психолози връщаме обратна връзка. Това е тази част от сесията, в която „взимаме думата“ и описваме това, което сме успели да забележим или това, което ни е направило впечатление. Но, ако психологът Ви е твърде обсебващ пространството и се чува предимно неговия глас в сесията – това е червен флаг, същото важи и в другата крайност – ако психологът Ви стои неактивен, изключен или по никакъв начин не успява да управлява разговора.
 5. Работи с приятели, роднини- Голяма част от терапевтичния ефект произтича от способността на психолога да е неутрален и да е в позицията на „извън картината“, което е невъзможно да се случи, когато работи със свои близки, това е и причината поради, която като терапевти не трябва да работим с клиент, който е приятел, член на семейството или някой, с когото имаме близки лични отношения. Ако психологът Ви е Ваш близък – това е червен флаг.
 6. Не се е обучавал в психотерапевтична школа –само по себе си това е огромен червен флаг! Академичната степен бакалавър или магистър „психолог“ е крайно недостатъчна, за да се формира личността на терапевта и неговата адекватност и компетентност по време на сесиите.
 7. Съди, критикува, поставя оценки – В терапията езикът, който използваме е нашия инструмент за работа, защото  само през езика ние можем да „лекуваме“ клиентите си. Ние нямаме скалпел, ехограф, мехлем за мазане, ние имаме думи. Думите, които използваме създават и реалността ни, а в терапията това означава, че създават и света на клиентите ни. Ако психологът Ви, Ви говори осъдително и обвиняващо, говори Ви  през етикети и осъжда личността и поведението Ви – това е червен флаг.
 8. Системно забравя детайли от Вашата история– Като терапевти в процеса на обучението ни, ние се учим да помним и да съхраняваме информацията, която получаваме от клиентите си по време на сесиите ни. Ако психологът Ви не помни Вашето име и/или не помни Вашите взаимодействия от една сесия до следващата, системно Ви кара да му припомняте факти и информация -това е червен флаг.
 9. Употребява наркотици, алкохол – Като психолози дължим на своите клиенти да сме адекватни, с бистър ум и добра кондиция за работа. Ако психологът Ви си позволи „да изпие по едно преди работа“ – това е червен флаг.
 10. Говори/вдига си телефона по време на сесията – Тук влиза и гледа си часовника твърде често и Ви създава усещането, че има по-важна работа от вашата среща. Това поведение е допустимо само, ако е инцидентно и ако Вашият психолог Ви е предупредил предварително, че има вероятност да се наложи да прекъсне сесията Ви за малко. Във всички останали случаи – е червен флаг.
 11. Не се интересува от промените, които искате да направите и Вашите цели за терапия – Уточняването на заявката за работа е първата задача на един терапевт. Това е контекстът, в който се „договаряте“ да работите с Вашия психолог и е двупосочен процес на синхронизиране. Ако психологът Ви следва само собствената си представа за това, което смята, че трябва да се случва във Вашата терапия, без това по никакъв начин да бъде синхронизирано с Вашите усещания и желания – това е червен флаг.
 12. Не може или не дефинира ясно как може да Ви помогне да разрешите, какъвто и да е проблем или притеснение, което ви е довело до терапията – Следващата стъпка, след уточняването на заявката е именно терапевтът да изговори с клиента какво смята, че може да направи и с какво смята, че може да бъде полезен. Това отново е двупосочен процес, защото клиентът може да се съгласи, но може и да не се съгласи с предлаганата помощ. Ако психологът Ви изглежда „изгубен“ и объркан и не успява това да го изкоментира с Вас като обратна връзка и себерефлексия – това е червен флаг.
 13. Дава гаранции и/или обещания за “излекуване“– Ако психологът Ви излиза от нормализирането и позитивирането, че даден проблем има решение – „струва ми се, че с вашите ресурси и желание за променя, този проблем може да бъде преодолян сравнително бързо“, а навлиза в конкретни обещания, които обвързва със себе си: „това мога да го оправя за 10 сесии, обещавам“ – това е червен флаг.
 14. Гледа „отвисоко“ или ви третира като по-нисш от него. – Авторитетът на терапевта е важен до толкова, до колкото се свързва с неговата компетентност и експертност. Но, ако психологът Ви се държи с Вас, така сякаш Вие нищо не знаете, но той знае всичко. Ако системно Ви създава усещане, че Ви изпитва и не само, че Ви изпитва, но и се проваляте на изпита пред него. Ако имате усещането, че Ви унижава или Ви се подиграва. – това е червен флаг.
 15. Обвинява Вашето семейство, приятели или партньор.– В терапевтичната работа с клиент, един психолог търси причини и история, а не вина и виновни. Ако психологът Ви се стреми да обяснява Вашите проблеми с грешките, които са допуснали близките Ви – това е червен флаг.
 16. Насърчава Ви да обвинявате семейството, приятелите или партньора си.- В терапевтичния процес, моментът на осъзнаване и себеразбиране е изключително важен и е свързан с приемането на личната отговорност и участие в определени взаимоотношения. Ако психологът Ви, Ви насочва в посока да държите само другите отговорни за това как се чувствате/живеете/държите/мислите – това е червен флаг.
 17. Опитва се да бъде Ваш приятел.- Терапевтичната връзка психолог-клиент в своята същност представлява мост на разбиране, доверие и безопасност. Понякога психологът се опитва да създаде тази  връзка през концепцията за приятелството като по-близка до нашето ежедневие, като по-познат вид взаимоотношения между хората. Понякога самите клиенти се стремят към този вид приятелска връзка с психолога си. Но, ако психологът Ви често насочва разговора към теми извън терапията Ви, опитва се да присъства в живота Ви между сесиите ви – редовно Ви се обажда, пише Ви, търси Ви, споделя Ви плановете си, кани Ви да се включите в тях или се опитва да организира участието Ви в неговия личен живот или се опитва да се включи във Вашия– това е червен флаг.
 18. Инициира докосване (прегръдки) без съгласие. Това е нарушение на границите. А спазването на границите в терапията е изцяло отговорност на терапевта. Друга форма на нарушаване на границите включва питане и “нездраво“ любопитство по несвързана с терапията тема. Например, конкретни въпроси за това къде живеете (адрес) или да се опитва да се срещне “случайно“ с Вас извън терапията като пита за любими заведения, места. – това е червен флаг.
 19. Опитва се да има сексуална или романтична връзка с Вас.- В терапевтичната работа темата за секса, сексуалността, любовта и проекциите на тези процеси са нещо абсолютно нормално и са част от терапията. Не рядко се случва клиент да има преживяване за влюбване в терапевта си и в този случай отговорността на терапевта е да разпознае процеса и след това да преведе в терапевтичния контекст какво се случва, така че клиентът да достигне да своя инсайт за проекцията, която прави. Но, ако психологът Ви приеме случващото се като „покана“ и/или на свой ред Ви „покани“ да имате такива отношения като се облича провокативно/ разголено, флиртува с Вас или Ви съблазнява съвсем целенасочено.- това е червен флаг.
 20. Опитва се да привлече Вашата помощ с нещо, което не е свързано с Вашата терапия.– Като терапевти ние работим с хора развиващи се във всякакви професии и е важно да знаем какво работят нашите клиенти, защото работата/професията на един човек е огромна част от света му, който е част и от вътрешния свят на клиента, който пък е основният герой в терапията. Но, ако психологът Ви започне да иска/изисква от Вас да направите нещо за него или да му уредите/кажете/дадете/вземете нещо, защото имате подходяща позиция за това – това е червен флаг.
 21. Често говори със сложен психологически език и термини, с които Ви оставя объркан. – Понякога в терапевтичната работа се налага психологът да обясни някои процеси и психологически аспекти на терапията, но ако след като е използвал терминология, не се допитва до Вас дали се изразил разбираемо и дали имате нужда да го обясни по друг начин, и това се случва системно във вашата работа – това е червен флаг.
 22. Казва Ви какво да правите, взема решения вместо Вас или дава често непоискани съвети.-Целта на терапията е себепознание, себеразбиране и себеосъзнаване, а задачата на терапевта е да Ви води във вътрешния Ви свят, така, че Вие сами да достигнете до решението. Ако терапевтът Ви, Ви дава готови решения или съвети, то това означава, че той Ви изключва от собствените Ви процеси и върви по Вашия път и то без Вас, което значи, че изобщо не върви с Вас, а по-скоро със себе си. – това е червен флаг.
 23. Опитва се да Ви държи на терапия против волята ви.- В терапевтичната работа има естествени процеси на съпротиви към промяна и включване на защитни механизми и блокажи, които често могат да Ви накарат да спрете терапията си. Важно е психологът да ги забелязва и регистрира, да Ви връща обратна връзка за това, което си мисли, че се случва в терапията, да се съгласува с Вас, да даде препоръка за продължаване на терапията, но и да уважава тези процеси и Вашия личен избор. Ако психологът Ви е твърде настоятелен в това да Ви убеди, че трябва да продължите и не трябва да спирате терапията точно сега, независимо по каква причина – това е червен флаг.
 24. Вярва, че само неговият подход за консултиране/терапия е правилен и че само този метод работи и си позволява да осмива други терапевтични подходи.-Като психолози е много важно да не спираме да се развиваме и да държим ума си отворен и с разбиране за всеки аспект от психологичната ни практика, това включва и да проявяваме интерес и любопитство към други подходи в терапията и дори да не сме съгласни някои методи, то това е нашето мнение и като такова то не е част от терапевтичния процес на нашия клиент.Ако психологът Ви,  Ви говори против другите психотерапевтични подходи/против колеги – това е червен флаг.
 25. Често спори с Вас или често се конфронтира с Вас.- Част от терапията е психологът да поставя под въпрос някое вярване или убеждение на клиент, като това се прави през въпрос или обратна връзка. Ако психологът Ви се опитва да Ви разубеждава използвайки аргументи и изказвайки собственото си мнение навлизайки в спор с Вас и това се случва системно и не е част от парадоксална интервенция свързана с „разчупването“ на стереотип – това е червен флаг.
 26. Опитва се да Ви насочи към определена духовност или религия, или политика.- В терапията няма правилна или грешна религия, духовност, политика – има такава, която е важна за клиента и такава, която не е. Такава, която му носи някакво преживяване и такава, която не свързва по никакъв начин със себе си. В терапията е важно именно това какво е отношението, което клиентът има към темата. Ако психологът Ви използва времето Ви за терапия, за да Ви „учи“ в какво или на кого е правилно да вярвате – това е червен флаг.
 27. Не проявява съпричастност . – Емпатията е ключов елемeнт в процеса на терапия, който прави възможно свързването и отваря пространство за терапевтична работа. Ако психологът Ви по никакъв начин не показва разбирането си към Вас и Вашите преживявания, а стои неангажиран и дистанциран от това, което разказвате – това е червен флаг.
 28. Съчувства твърде много. – В работата си като психолози често чуваме от клиентите си много тежки житейски ситуации, които ни докосват емоционално и ни правят силно съпричастни към страданието им. В такива моменти е важно да бъдем автентични и да „облечем“ в думи собственото ни преживяване, така че да го върнем в терапевтичния контекст по най-добрия за клиента ни начин, което може да звучи и така: „това, което чух предизвиква много силна емоция в мен и като, че ли ми е нужно време, за да я осмисля. Чудя дали и с теб се случва същото, когато се чувстваш така?“.Но, ако психологът Ви се държи като от онзи виц „отидох на психолог и той се разплака“.-това е червен флаг.
 29. Изглежда претоварен с Вашите проблеми.-Избирайки тази професия-един психолог прави съзнателния избор да живее в проблемите на клиентите си.  Да стои в тях с тях. В този един час (една сесия), за психолога не съществува нищо друго освен светът на клиента и това, което той „носи“ със себе си. Ако психологът Ви се държи така сякаш това не е негов избор и Ви кара да се чувствате така сякаш правите нещо против волята му – това е червен флаг.
 30. Системно пропуска, отменя или се появява със закъснение на срещите. – Започвайки терапия много често се случва психологът и клиентът да се разберат кой да е „неговият час“.  Например: всеки понеделник в 10:00ч. е часът за терапия. Дори да не е фиксиран всеки път да е един същ, уговарянето на час е изключително важен, защото се свързва с важността и значимостта на срещите. Понякога има непредвидени обстоятелства, които налагат промяна на часа, но ако психологът Ви често прави промени и създава усещане за несигурност – „ще имам ли днес час или не“ – това е червен флаг.

Разбира се има и сигнали, които можем да наречем „зелен флаг“ за професионалното отношение на психолог към клиент. Кои са те?- ще можете да прочете в следващата статия.

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *