Продължете към съдържанието

АУТИЗЪМ

Аутизъм

Аутизъм е едно от няколко състояния, които попадат в Аутистичния спектър. Разликата в състоянията се съдържа в това, колко е интензивно състоянието и какви точно симптоми човек преживява. Например, по-леката форма на Аутизъм е Синдромът на Аспергер, където социалните умения са по-добре развити, отколкото при Аутизма.

Аутизмът се развива в много ранна детска възраст, като обикновено може да се забележат симптоми от 2 годишна възраст.

Това състояние се характеризира  с дефицити в социалната комуникация и интеракция, невъзможност за изразяване и разбиране на емоциите в другите, дефицити при невербална комуникация, трудности при поддържането и разбирането на контакт (социален и с близките),  стереотипни поведения, занимания и предпочитания (например: всичко е подредено по определен начин, изпълняват се действия по определен ред и време, говори се само с определени думи). Рутината и еднаквостта е съществена, измененията от тях се възприемат трудно и има невъзможно до трудно адаптиране. Свръх- или занижена чувствителност към външния свят (например чувство за болка или топлина/студ). По-специфичното е, че хора с това състояние имат коренно различен начин на мислене и възприятие на света и себе си. Те виждат света и го възприемат без добавените емоционални елементи, които останалите хора използват. 

Една част от хората с Аутизъм са много ниско диференцирани и с ниско IQ, но по-голямата част имат много високо IQ и са напълно успешни в развитието си спрямо научните сфери.

При деца, ранни симптоми на Аутизъм могат да бъдат:

– късно проговаряне или затруднения, понякога и отказ да се говори

– трудно ангажиране с тях, чрез игра или друго,

– липса на внимание към другите или към нещо, с което вие искате детето да играе/прави

– липса на интерес към други деца

– малък или отсъстващ очен контакт

– трудна невербална комуникация

– често повтаряеми движения или поведения

– липса на реакция към външни стимули – шумове и други

Не е задължително деца с подобни поведения да бъдат  в Аутистичния спектър.

Лечение:

– Няма определено, специфично лечение за Аутизъм с медикаменти или терапия. Обикновено работата е насочена към семейството или към индивида, с цел подобряване на начина на живот, адаптиране и развитие на различни умения. В много градове има развити мултидисциплинарни екипи, които специализират в Аутистичния спектър и могат да предложат адекватна подкрепа.

Последвайте ни в социалните мрежи!

Facebook:https://www.facebook.com/S.O.V.A.psyc..YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd2dYVIA_CY_hoAyNkQ2rLg Instagram: https://www.instagram.com/sova_psy/ Pinterest: https://www.pinterest.com/sovapsy/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sova… Twitter: https://twitter.com/sovapsycenter

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *