Търсене

Психологичен Център S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVA)

ПСИХОЛОГ І ПСИХОТЕРАПЕВТ І СЕМЕЕН КОНСУЛТАНТ

месец

януари 2018

HEAR ME, HERE I`M

1. In a sentence specific social problem for children in Bulgaria on which we want to work.

Suicide risk and its adequate prevention and effective crisis intervention before and suicide attempt. Continue reading „HEAR ME, HERE I`M“

FROG Family Change Game

Project Name * FROG Family Change Game Continue reading „FROG Family Change Game“

HEAR ME, HERE I`M

1.В едно изречение конкретния социален проблем за децата в България, върху който искаме да работим.

Суицидният риск и неговата адекватна превенция, както и ефективната кризисна интервенция преди и при суициден опит. Continue reading „HEAR ME, HERE I`M“

FROG Family Change Game

Име на проекта* FROG Family Change Game Continue reading „FROG Family Change Game“

ALL IN! – или когато хазартът те погълне…

Никога не съм правил нещо подобно преди, но ето…случи се. В събота съпругата ми разбра, че имам проблем с хазарта. Continue reading „ALL IN! – или когато хазартът те погълне…“

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑